Панель користувача
Про музей
Розширений перелік послуг, що надаються Харківським історичним музеєм імені М. Ф. Сумцова

 

Окрім основних послуг, Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова також має наступні пропозиції.

Професійні фотографування та відеозйомка

Послуги під час роботи в фондах

Бібліотечні послуги

Оформлення інтер’єрів, дизайнерського оздоблення виставкових стендів, експонування музейних предметів

Експертиза пам’яток, історичні довідки, консультації

 

Фотографування та копіювання предметів фондової збірки музею

Професійне фотографування музейних предметів без права на публікацію, тиражування та реалізацію з використанням техзасобів замовника (для учбово-методичної, науково-дослідницької роботи)

опублікованого предмета, що знаходиться в експозиції й не вимагає спеціальної підготовки для фотографування (без демонтажу вітрини)

1 предмет в рукописах, стародавніх рукописах, альбомах
– 1 аркуш

Предмет
1 кат. – 50 грн
2 кат. – 35 грн
3 кат. – 25 грн

Категорію того чи іншого музейного предмета визначає науковий співробітник
До цієї вартості додається демонтаж вітрини – 60 грн

неопублікованого предмета в експозиції без спеціальної підготовки до фотографування (без демонтажу вітрини)

1 предмет в рукописах, стародавніх рукописах, альбомах
– 1 аркуш

Предмет
1 кат. – 100 грн
2 кат. – 70 грн
3 кат. – 50 грн

 

опублікованого предмета, що знаходиться в експозиції й вимагає спеціальної підготовки до фотографування (демонтаж вітрини)

1 предмет в рукописах, стародавніх рукописах, альбомах
– 1 аркуш

Предмет
1 кат. – 110 грн
2 кат. – 95 грн
3 кат. – 85 грн

Категорію того чи іншого музейного предмета визначає науковий співробітник

неопублікованого предмета в експозиції із спеціальною підготовкою до фотографування (демонтажу вітрини)

1 предмет в рукописах, стародавніх рукописах, альбомах
– 1 аркуш

Предмет
1 кат. – 160 грн
2 кат. – 130 грн
3 кат. – 110 грн

 

опублікованого предмета у фондах музею

1 предмет в рукописах, стародавніх рукописах, альбомах
– 1 аркуш

Предмет
1 кат. – 100 грн
2 кат. – 80 грн
3 кат. – 60 грн

Категорію того чи іншого музейного предмета визначає науковий співробітник

неопублікованого предмета у фондах

1 предмет в рукописах, стародавніх рукописах, альбомах
– 1 аркуш

Предмет
1 кат. – 160 грн
2 кат. – 120 грн
3 кат. – 100 грн

 

 

Фотографування на електронному носії з правом одноразового репродукування відзнятих фотоматеріалів

ілюстрації в тексті (учбових, наукових виданнях)

1 предмет

Предмет
1 кат. – 60 грн
2 кат. – 50 грн
3 кат. – 40 грн

Ціни встановлені за використання одного предмета у виданні до 5 тис. примірників.
При збільшенні тиражу або перевиданні, оплата складає 50% від зазначених розцінок

Використання неопублікованих музейних предметів оплачується в подвійному розмірі. За музеєм залишається право на репродукування відзнятих матеріалів
ілюстрації в тексті (науково-популярних, художніх виданнях)

1 предмет

Предмет
1 кат. – 70 грн
2 кат. – 60 грн
3 кат. – 50 грн

ілюстрація на обкладинці, альбомах, каталогах

1 предмет

Предмет
1 кат. – 80 грн
2 кат. – 70 грн
3 кат. – 60 грн

ілюстрація в календарях, плакатах, рекламному виданні

1 предмет

Предмет
1 кат. – 250 грн
2 кат. – 200 грн
3 кат. – 150 гр

ілюстрація в періодичних виданнях (газети, журнали, альбоми тощо)

1 предмет

Предмет
1 кат. – 60 грн
2 кат. – 50 грн
3 кат. – 40 грн

ілюстрація на обкладинці платівки, касети (диску)

1 предмет

Предмет
1 кат. – 200 грн
2 кат. – 150 грн
3 кат. – 100 грн

ілюстрація на упаковці, конверті, поштівці

1 предмет

Предмет
1 кат. – 80грн
2 кат. – 70грн
3 кат. – 60грн

ілюстрація для оформлення інтер’єрів

1 предмет

Предмет
1 кат. – 100 грн
2 кат. – 80 грн
3 кат. – 70 грн

 

Використання музейних предметів для кіно-відеозйомок в постійно діючих експозиціях та на території музею

аматорських фільмів

 1 експозиція
5 хв.

30 грн

хронікально-документальних, науково-популярних фільмів

 1 експозиція
5 хв.

100-300 грн.

художніх фільмів

 1 експозиція
до 1 год.

500-1000 грн

 

Використання для кіно-відеозйомок музейних предметів з фондосховищ

опублікований предмет

1 предмет

Предмет
1 кат. – 100 грн
2 кат. – 80 грн
3 кат. – 60 грн

Обов’язкова гарантія замовника оплатити страхову вартість предмета у випадку його пошкодження

неопублікований предмет

1 предмет

Предмет
1 кат. – 200 грн
2 кат. – 160 грн
3 кат. – 120 грн

 

Виготовлення копій звукозапису та відео матеріалів з фонотек музею на плівку замовника

1 примірник - 30 грн. 

 

Послуги під час роботи в фондах

Підбір предметів із фондосховища при тематичному виявленні

документи та фотодокументи

1 предмет (заголовок)

2 грн

Ціни встановлені в залежності від складності підбору
рукописи ХІХ-ХХ ст.

1 заголовок

4 грн

палеографічні

1 предмет

5 грн

газети, книги

1 заголовок (книга)

3 грн

речові предмети

1 предмет (заголовок)

7 грн

Видача предметів з фондосховища (для тимчасового експонування)

до 13 ст., унікальних

1 предмет

25 грн

 

13 – поч. 20 ст.

1 предмет

15 грн

з 1945 р.

1 предмет

10 грн

 

Бібліотечні послуги

Користування літературою для сторонніх організацій (осіб) за науковим інтересом дослідника (книги, журнали)

рідкісного фонду

1 одиниця

3 грн

сучасні видання

1 одиниця

1 грн

 

 Бібліографічні довідки

 

1 довідка

3 грн

Для студентів 50 % ціни в залежності від складності та обсягу

Складання бібліографічних списків для курсових, дипломних, наукових робіт

1 список

20-100 грн

 

 Дозвіл на копіювання матеріалів бібліотечного фонду

рідкісного фонду

1 одиниця – книга, період. видання

15 грн

Предмет може бути винесений особою з бібліотеки музею для копіювання лише за умови надання гарантійного листа із зобов’язанням його збереження та своєчасного повернення

сучасні видання

5 грн

 

Копіювання матеріалів бібліотеки музею музейними техзасобами

ксерокопіювання

 1 сторінка книжкова, газетна

1-5 грн

копіювання комп’ютерними засобами (сканування й друкування)

25 грн

 

Оформлення інтер’єрів, дизайнерського оздоблення виставкових стендів, експонування музейних предметів

Оформлення інтер’єрів, дизайнерського оздоблення виставкових стендів

1 інтер’єр (1 стенд)

300-500 грн

Для сторонніх організацій стягується плата за видатки відповідно до калькуляції роботи

 

Передача музейних предметів для експонування на виставках поза системою установ Міністерства культури і туризму України

1 предмет на термін:

 

Музейний предмет може бути переданий до відповідної установи надання гарантійного листа про відповідні умови експонування, збереження та своєчасне повернення музею предмета

до 1 місяця 2% від страхової вартості предмета
від 1-го місяця до 6-ти місяців знижка 30%
від 6-ти місяця до 12 місяців знижка 50%

  

Експертиза пам’яток, історичні довідки, консультації

Проведення наукової та мистецтвознавчої експертизи культурних цінностей*

візуальна експертиза пам’яток

1 предмет

10 грн

В залежності від характеру предмета. Цей вид послуги містить в собі атрибуцію, історико-художню цінність предмета (без визначення його грошової вартості). Здійснюється науковими співробітниками відповідно до категорій музейних предметів

експертиза пам’яток з письмовою довідкою

1 предмет

20-50 грн

 * відповідно до Наказу Міністерства культури України від 11.09.2014 № 744 «Про затвердження Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей», Харківський історичний музей проводить державну експертизу наступних видів культурних цінностей:
- Предмети археології;
- Предмети нумізматики, фалеристики, медальєрики;
- Предмети філателії;
- Предмети декоративно-ужиткового мистецтва.

Проведення консультацій з питань історії, культури, літератури, краєзнавства

усна консультація

до 1 години

20 грн

Вартість залежить від складності довідки, часу, витраченого на виявлення необхідної інформації за темою довідки.
Консультантом музею може виступати заступник директора з наукової роботи, головний зберігач, завідувач відділу, науковий співробітник музею

письмова консультація (довідка):    
а) проста (інформація про наявність в музеї матеріалів за даною темою)

1 довідка

30 грн

б) складна детальна інформація про історичні події та виходячи з матеріалів музейних колекцій та зібрань

1 довідка

100 грн

послуга консультанта музею при фотографуванні;

до 1 години

20 грн

наукове консультування з історії та культури України й краю, по бібліографії, щодо бібліографічних відомостей, складу та змісту історичного джерела, пам’ятки

до 1 академічної години

40 грн

 

Перелік платних послуг, що надаються у Харківському історичному музеї  "Перелік платних послуг, що надаються у Харківському історичному музеї імені М. Ф. Сумцова" (MS Word)

 

ПОВ´ЯЗАНІ ТЕМИ: