Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Пеляшенко Костянтин Юрійович

Пеляшенко Костянтин Юрійович
Народився 28 вересня 1982 року в м. Харків. В 2005 році закінчив історичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. З 2005 року — пошукач відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України. Тема дисертаційної роботи: «Ліпний посуд населення скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу (джерело до вивчення етнокультурного процесу)». З 2006 року проводить самостійні археологічні дослідження: розвідки на території Харківської області та міста Харків (2006-2012 рр.), рятівні розкопки поселень «Харків вул. Примерівська» (2007 р.), «Харків вул. Заводу Комсомолець» (2008 р.), «Мерефа-4» (2008 р.), «Харків пер. Климовського» (2009 р.), «Новоселівка» (2011-2012 рр.). Впродовж 2007-2011, 2013 рр. здійснює наукові розкопки на городищі скіфського часу біля с. Циркуни.

Наукові інтереси: ,археологія,археологія раннього залізного віку Східної Європи,гончарні традиції населення скіфського часу,

Назва Тип Рік
!Окатенко В.М. Археологічні розвідки в м. Харків і Харківській обл. у 2008 р. Наукові статті 2009
!Окатенко В.М. Археологічні розвідки в м. Харкові та Харківській обл. в 2006 р. Наукові статті 2007
Handmade pottery from the scythian period burials in the dnipro-donetsk forest-steppe region Наукові статті 2016
Глиняная мелкая пластика Циркуновского городища Наукові статті 2016
Глиняная модель седла из раскопок Циркуновского городища Наукові статті 2016
Греческий керамический импорт Циркуновского городища Наукові статті 2017
Давньогрецька кераміка з розкопок Циркунівського городища (дослідження 2005–2015 рр.) Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016
Дослідження в м. Харків і Харківській обл. в 2009 р. (за матеріалами експертиз) Наукові статті 2010
Дослідження на городищі скіфського часу біля с. Циркуни на Харківщині у 2008 р. Наукові статті 2009
Дослідження Циркунівського городища Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
Дослідження Циркунівського городища на Харківщині Наукові статті 2011
Дослідження Циркунівського городища у 2014 р. Наукові статті 2015
Древности III—I вв. до н. э. Лесостепного Подонцовья Наукові статті 2018
Дрібна глиняна пластика з городища скіфського часу біля с. Циркуни Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016
Зольник Циркунівського городища Наукові статті 2017
Исследование эскарпа Циркуновского городища Наукові статті 2016
Історія дослідження Циркунівського городища Наукові статті 2014
К вопросу выделения посуды степных форм на поселениях скифского времени лесостепной части бассейна Северского Донца Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005
К вопросу эволюции форм тарной посуды населения Днепро-Донской Лесостепи в скифское время Тези наукових доповідей (повідомлень) 2009
Комплекс лепной посуды из зольника поселения Ореховая Роща 2 на Харьковщине Наукові статті 2009
Комплекс лепной посуды Люботинского городища Наукові статті 2008
Кухонная посуда лесостепной части бассейна Северского Донца (по материалам раскопок Люботинского городища) Наукові статті 2004
Лепная керамика скифского времени городища в урочище Городище на Харьковщине Тези наукових доповідей (повідомлень) 2006
Лепная посуда из культового комплекса поселения Ореховая Роща 2 Наукові статті 2006
Лепная посуда скифского времени из погребений Днепровской Левобережной Лесостепи Тези наукових доповідей (повідомлень) 2008
Лепные кувшины V-IV вв. до н.э. Днепро-Донецкой Лесостепи Наукові статті 2011
Ліпна кераміка скіфського часу Дніпро-Донецького лісостепу: історія формування, систематизації та доля колекцій Наукові статті 2013
Ліпний посуд з курганних некрополів Більського городища Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Ліпний посуд із поховань скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу Наукові статті 2014
Ліпний посуд Книшівського городища Наукові статті 2018
Ліпний посуд населення сіверськодонецького Лісостепу скіфської доби Наукові статті 2007
Ліпний посуд як елемент поховальної обрядності населення скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу Наукові статті 2012
Невідомі розкопки поселення скіфського часу Островерхівка Наукові монографії 2018
Новые исследования памятников скифского времени на Харьковщине Наукові статті 2008
Особливості фортифікації Циркунівського городища Наукові статті 2015
Охоронні дослідження багатошарового поселення по вул. Примерівська у м. Харкові Наукові статті 2009
Охоронні дослідження на поселеннях доби бронзи Завод Комсомолець та Мерефа 4 на Харківщині Наукові статті 2009
Охоронні дослідження пам`яток скіфського часу на Харківщині Наукові статті 2009
Охоронні розкопки на багатошаровому поселенні Харків, пров. Климовського Наукові статті 2010
Охранные исследования поселения скифского времени «Саржин Яр» Наукові статті 2007
Охранные раскопки поселения скифского времени у с. Новоселовка Наукові статті 2012
Питання етнокультурної історії населення Дніпровського лісостепового лівобережжя скіфського часу (за матеріалами ліпної кераміки) Наукові статті 2014
Популяризація археологічної науки в Харківському історичному музеї. Сучасність та перспективи Наукові статті 2015
Посуд малих розмірів у керамічному комплексі Більського городища Наукові статті 2016
Посуда в погребальной обрядности населения Днепро-Донецкой Лесостепи скифского времени: половозрастной и социальный анализ Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
Про деякі особливості планування городищ скіфського часу в Дніпро-Донецькому Лісостепу Наукові статті 2017
Результати досліджень в м. Харків та Харківській обл. у 2009-2010 рр. (за матеріалами наукових експертиз) Наукові статті 2011
Результати досліджень у м. Харкові і Харківській обл. у листопаді 2010 — листопаді 2011 рр. (за матеріалами наукових експертиз) Наукові статті 2012
Ритуальна посудина з розкопок городища скіфського часу біля с. Циркуни Наукові статті 2015
Ритуальный сосуд из Циркуновского городища Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
Розкопки на Циркунівському городищі скіфського часу у 2009 р. Наукові статті 2010
Розкопки Циркунівського городища Наукові статті 2012
Розкопки Циркунівського городища Наукові статті 2018
Розкопки Циркунівського городища в 2015 р. Наукові статті 2016
Сероглиняная гончарная керамика из раскопок Циркуновского городища Тези наукових доповідей (повідомлень) 2018
Уздечные бляхи, выполненные в зверином стиле, на территории Днепровской Левобережной Лесостепи Наукові статті 2003
Цідилки (друшляки) з лісостепових пам’яток скіфського часу: проблема інтерпретації Наукові статті 2017
Этапы фортификационного строительства на Циркуновском городище Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012