Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Конюшенко Юлія Анатоліївна

Конюшенко Юлія Анатоліївна
Кандидат історичних наук. У 1998-2003 роках навчалась на історичному факультеті Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. З 2003 року — співробітник Харківського історичного музею. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті (1888-1923)». Автор більше 30 публікацій. Включена до біобібліографічного довідника «Дослідники історії Південної України» (http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/110-historians).

Наукові інтереси: історія України, історія освіти в Російській імперії XIX ст., історико-філологічні товариства II пол. XIX - поч. XX ст.

Назва Тип Рік
Видавнича робота як невід’ємна складова діяльності історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті Наукові статті 2010
Використання досвіду історико-етнографічної діяльності ІФТІНУ (1888-1923) у справі формування культурної ідентифікації Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Внесок М. Ф. Сумцова у формування національної свідомості Наукові монографії 2016
Деятельность Харьковского историко-филологического общества (1877-1919 гг.) Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005
До історії створення Педагогічного відділу Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті Тези наукових доповідей (повідомлень) 2009
З історії утворення і діяльності історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті (1889-1917 рр.) Наукові статті 2007
Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті (1888-1923) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 Автореферати дисертацій 2011
Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті: основні етапи і напрями діяльності (1889-1923 рр.) Наукові статті 2009
К вопросу об истории образования и деятельности Харьковского историко-филологического общества (1877-1919 гг.) Тези наукових доповідей (повідомлень) 2006
Козацька люлька в українській народній традиції Наукові статті 2017
Передумови виникнення історико-філологічних товариств в Україні в другій половині XIX століття Тези наукових доповідей (повідомлень) 2007
Передумови утворення і організаційні засади діяльності історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті (1889-1923 pp.) Наукові статті 2009
Питання дослідження історії історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті (1888-1923 рр.) в історіографії радянського періоду Наукові статті 2013
Популяризація національної культурної спадщини на прикладі меморіальних комплексів відомих просвітників Харкова з фондової колекції КЗ «Харківський історичний музей імені М.Ф.Сумцова» Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016
Проблеми висвітлення історії Історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті (1888-1923) в дореволюційній історіографії Наукові статті 2013
Просвітницько-пропагандистська діяльність історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті Наукові статті 2009
Состав историко-филологического общества при Новороссийском университете Тези наукових доповідей (повідомлень) 2009
Срібні жіночі прикраси доби Київської Русі в колекції Харківського історичного музею Наукові статті 2013
Сучасний зміст та методи національно-патріотичного виховання молоді Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Участь членів українських історико-філологічних товариств у виданні «Народної енциклопедії наукових та прикладних знань» Тези наукових доповідей (повідомлень) 2006