Харківський історичний музей

Івченко Богдан Анатолійович

Івченко Богдан Анатолійович
У 2009 р. закінчив магістратуру історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. З вересня 2009 р. працює у Харківському історичному музеї. Автор 2 монографії та близько 40 наукових та науково-популярних публікацій з широкого кола питань вітчизняної минувшини. Найважливіші серед них:
Монографії:

Івченко Б. Політика радянської влади стосовно донського козацтва (1917—1937 рр.) / Богдан Івченко. — Х.: Точка, 2010. — 184 с.

Івченко Б. Антон Дикий: портрет письменника на тлі сталінської епохи. / Богдан Івченко. — Львів: видавець Божена Антоняк, 2018. — 336 с.

Наукові статті:

Івченко Б. Історіографія колаборації / Богдан Івченко. // Критика. — 2007. — число 4 (114). — С. 36.

Ивченко Б. А. Казачье подразделение в составе германских вооруженных сил под командованием И. Н. Кононова: создание, эволюция, боевое применение (1941—1945 гг.) / Б. А. Ивченко. // Новик. Труды по военной истории. — Одесса: Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, 2008. — Вып. 1. — С. 77—95.

Івченко Б. Розкозачування на Дону в 1919 р.: спроба дефініції / Богдан Івченко. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. — Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2009. — Т. 13. — С. 51—58.

Ивченко Б. А. К вопросу о месте рождения и происхождении Кондратия Булавина / Б. А. Ивченко. // Культурная жизнь Юга России. — 2010. — № 2. — С. 83—86.

Івченко Б. Взаємовідносини більшовиків і донського козацтва в лютому-жовтні 1917 р. / Івченко Богдан. // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. — Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2010. — [Вип. ІІ]. — С. 298—300.

Ивченко Б. А. «Донской» период жизни Ивана Ивановича Бакулина / Ивченко Б. А. // Российско-украинское трансграничное сотрудничество: история и современность. Международная научно-практическая конференция, посвященная 200-летию Бородинского сражения (7 сентября 2012 г.). Материалы докладов и выступлений. — Луганск, 2012. — С. 42—48.

Ивченко Б. А. Биография Ивана Ивановича Бакулина с 1917 по 1941 гг. / Ивченко Б. А. // Партизанський рух у роки Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-літтю створення Українського штабу партизанського руху та Сумського партизанського з’єднання (5—6 жотвня 2012 року, Глухів). — Глухів, Суми, 2012. — С. 53—58.

Ивченко Б. А. О малоизвестных листовках большевиков к казачеству (из собрания Харьковского исторического музея) / Ивченко Б. А. // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці надання Свято-Успенському монастиреві статусу Лаври (2004), 170-річчю відновлення Святогірського Успенського монастиря (1844), 80-річчю створення краєзнавчого музею М. В. Сібільовим у Святогірську. 25—26 вересня 2014 року, м. Святогірськ Донецької обл. — [Донецьк]: [ТОВ «Східний видавничий дім», Ваш імідж], 2014. — С. 108—116.

Івченко Б. Кулачні бої «стінка на стінку» в Харкові від ХІХ до ХХІ століття: традиції і трансофрмації / Богдан Івченко. // Матеріали до української етнології. — К., 2015. — Випуск 14 (17).

Тези наукових доповідей:

Ивченко Б. Расказачивание на Дону в 1919 г. / Ивченко Богдан. // Каразінські читання (історичні науки). Матеріали міжнародної наукової конференції 20 квітня 2007 р. — Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. — С. 121—122.

Івченко Б. Організація шкільної освіти на Харківщині в період німецької окупації (1941—1943 рр.): історія та перспективи вивчення теми / Богдан Івченко. // Матеріали Всеукраїнської конференції «Друга світова війна в історичному вимірі. (Житомир, 21—22 травня 2010 р.). — Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2010. — С. 49—51.

Науково-популярні статті:

Івченко Б. Росіянин, український герой чеченської нації Олег Челнов / Богдан Івченко. [опубліковано на сторінці інтернет проекту «Історична правда» 14.01.2015] //
Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/2015/01/14/146779/

Івченко Б. Пригоди шаблі Йосипа Гладкого, кошового отамана Задунайської Січі / Богдан Івченко. // Крила України. [друкований орган Міністерства оборони України] — 2016. — № 11 (830) — 14—18 березня. — С. 14.
Івченко Б. Прапор чотирьох українських гетьманів / Богдан Івченко. // Крила України. [друкований орган Міністерства оборони України] — 2016. — № 21 (840) — 23—27 травня. — С. 14.
Ивченко Б. Топ 10 интересных фактов о Салтовке от историка / Богдан Ивченко // Режим доступа: http://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/306429-saltovka

Ивченко Б. Неизвестный Харьков: история Конного рынка / Богдан Ивченко. // Режим доступа: http://kh.vgorode.ua/news/dosuh_y_eda/307150-neyzvestnyi-kharkov-ystoryia-konnoho-rynka

Ивченко Б. Местный «Джек Потрошитель», убийство губернатора и порнография в «Ампире»: ТОП преступлений в дореволюционном Харькове / Богдан Ивченко. // Режим доступа: http://kh.vgorode.ua/news/obzory/310753-top-6-nashumevshykh-prestuplenyi-v-dorevoluitsyonnom-kharkove

Івченко Б. Кулачні бої: чому їх боялися церква і більшовики? / Богдан Івченко. // Історичний калейдоскоп. — 2017. — № 1. — С. 38.
Івченко Б. Історія свята Дня Перемоги у Радянському Союзі (1947-1965 рр.) / Богдан Івченко. - Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/2017/05/13/149776/
Ивченко Б. Экскурсия по Харькову: от казацкой крепости к дому Сталина / Богдан Ивченко. - Режим доступа: http://kh.vgorode.ua/news/dosuh_y_eda/323794-ploschad-konstytutsyy-serdtse-kharkova

Наукові інтереси: Історія донського козацтва, історія Харківщини 20 ст.

Назва Тип Рік
Григорій Сосідко – студент Харківського технологічного інституту та славетний воїн Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
Життєвий шлях та місця увічнення пам’яті гвардійця-широнінця Івана Букаєва Тези наукових доповідей (повідомлень) 2019
Зустрічі з ветеранами війн у практиці науково-освітньої роботи Харківського історичного музею Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Михаил Петрович Дагаев – фронтовик, заключенный, историк Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Нові дані про антибільшовицький рух на території Луганського та Старо-Айдарського уїздів Донецької губернії (1920–1921 рр.) Наукові статті 2021
О малоизвестных листовках большевиков к казачеству (из собрания Харьковского исторического музея) Наукові статті 2014
Отображение политики советской власти по отношению к донскому казачеству в трилогии А. Толстого «Хождение по мукам» и романах М. Шолохова «Тихий Дон», «Поднятая целина» Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
Хлібозаготівлі і голод на Дону в 1932-1933 рр. Наукові статті 2013