Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Щербань Олена Василівна

Щербань Олена Василівна
Кандидат історичних наук (2012). Етнолог, етнограф, історик, керамолог, краєзнавець, майстер з виготовлення української традиційної ляльки-мотанки, обрядової ляльки з тіста; популяризатор творів українського традиційного мистецтва та народного побуту. Закінчила історичний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та основи економіки» (2002), аспірантуру Інституту народознавства НАН України за спеціальністю «Етнологія» (2007). Вчитель вищої категорії (2013). Член Національної спілки краєзнавців України (від 2010 р.), член Національної спілки майстрів народної творчості (від 2015 р.). Автор понад 200 наукових та науково-популярних публікацій з проблематики керамології, етнопедагогіки, народного мистецтва, традиційно-побутової культури українців.

Наукові інтереси: історія української культури, глиняний посуд у традиційній культурі, народна кулінарія, весільний обряд Наддніпрянщини

Назва Тип Рік
Глиняная посуда как элемент традиционной культуры питания украинцев: постановка проблемы Наукові статті 2015
Глиняний посуд Наддніпрянщини, як складова традиційної культури харчування українців Наукові статті 2015
Глиняний посуд у народній культурі харчування: українсько-середньоазійські паралелі Наукові статті 2016
Дослідження Варвари Щелоковської як джерело вивчення народної культури харчування українців Наукові статті 2015
Забута нами Україна Тези наукових доповідей (повідомлень) 2015
К вопросу о маркерах изменений в традиционной культуре Украины (на примере глиняных дуршлагов) Наукові статті 2014
Народна «магія» у виготовленні та побутовому використанні глиняного посуду Наддніпрянщини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) Наукові статті 2015
Опішнянський досвід проведення етнофестивалів Наукові статті 2016
Проблеми експонування обрядового глиняного посуду в сучасній музейній практиці Наукові статті 2015
Проблеми експонування обрядового глиняного посуду в сучасній музейній практиці Наукові статті 2016
Унікальна слобідська весільна посудина — «рюмки-трійчатки» Наукові статті 2015
Форми та призначення українського глиняного посуду другої половини ХІХ — першої третини ХХ століття Наукові статті 2015