Харківський історичний музей

Бабенко Леонід Іванович

Бабенко Леонід Іванович
У 1992 році закінчив історичний факультет Харківського державного університету. З 21 липня 1992 року працює у відділі археології Харківського історичного музею. Автор 1 монографії та більше 130 публікацій.

Наукові інтереси: ,археологія,археологія раннього залізного віку Східної Європи, історія археологічних колекцій Харківського історичного музею,

Назва Тип Рік
[Гречко Д. С. Населення скіфського часу на Сіверському Дінці. — Київ: Институт археологии НАН Украины, 2010. — 286 с., 118 рис.] Наукові статті 2010
Амфора из кургана Солоха из фондов Харьковского исторического музея Наукові статті 2015
Античный импорт в погребениях Песочинского могильника Наукові статті 2004
Атрибуція речей із забутого комплексу з розкопок біля с. Васильків Наукові статті 2019
Біметалевий меч скіфського часу з колекції Харківського історичного музею Наукові статті 2006
Біметалічне навершя скіфської доби Наукові статті 2000
Борис Андрійович Шрамко - крок до безсмертя у науці Наукові статті 2021
Бронзова бутероль та біметалевий меч з колекції Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова Наукові статті 2020
Витые и ложновитые шейные украшения боспорских торевтов Тези наукових доповідей (повідомлень) 2018
Витые и ложновитые шейные украшения из мастерских боспорских торевтов Наукові статті 2019
Відділ археології Харківського історичного музею (1991-2010) : бібліографічний покажчик Посібники, довідники 2011
Военная тематика пекторали из Толстой Могилы Наукові статті 2019
Восточнобалканские корни пекторали из Толстой Могилы Наукові статті 2020
Глиняний посуд з поховань Протопопівського курганного могильника Наукові статті 2016
Глиняний посуд у поховальному обряді пісочинського курганного могильника Наукові статті 2004
Головний убір дівчини-скіф’янки з Першого Мордвинівського кургану Наукові статті 2021
Гротескная стилистика пекторали из Большой Близницы Тези наукових доповідей (повідомлень) 2020
Два монетных сюжета на изделиях греко-скифской торевтики Наукові статті 2017
Дві пекторалі – шедевр та його репліка Наукові статті 2019
До 60-річчя Юрія Володимировича Буйнова Наукові статті 2012
До вивчення етнокультурних зв'язків населения Дніпро-Донецького межиріччя у V-VІI ст. н.е. (за матеріалами «антського» поховання біля с. Мохнач) Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
До семантики центральної сцени пекторалі з Товстої Могили Наукові статті 2013
Дослідження пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам'янка Наукові статті 2018
Дослідження пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка Наукові статті 2019
Дослідження пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка Наукові статті 2020
Дослідження пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка Наукові статті 2020
Дослідження стоянки верхнього палеоліту біля с. Кам’янка на Харківщині Тези наукових доповідей (повідомлень) 2018
Дослідження стоянки давнього кам’яного віку на Харківщині Наукові статті 2019
Еще раз об атрибуции черногоровских удил: 20 лет спустя Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Жіночий головний убір IV ст. до н.е. з кургану 8 біля с Пісочин Харківської області Наукові статті 2002
Захоронения с доспехом у северскодонецких племен в скифское время Наукові статті 2009
Зеркала из погребений Песочинского курганного могильника Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005
Золотая бляшка с изображением паука из собрания Харьковского исторического музея Наукові статті 2015
Золоті підвіски із Олександропільського кургану у колекції Харківського історичного музею Наукові статті 2015
Золотые нашивные бляшки из кургана Верхний Рогачик: критика источника Наукові статті 2015
К вопросу о семантике сюжета «танцующие менады» Тези наукових доповідей (повідомлень) 2001
К истории коллекции предметов из Литого (Мельгуновского) кургана Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
К истории коллекции предметов из Литого (Мельгуновского) кургана Наукові статті 2012
Катакомбне поховання IV ст. до н.е. поблизу смт. Коротич Наукові статті 2008
Кинджали із сегментоподібним перехрестям у зібранні Харківського історичного музею Наукові статті 2015
Кінь у поховальному обряді сіверськодонецького регіону у скіфський час Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
Колекція Мізинських крем’яних знарядь в зібранні Харківського історичного музею Наукові статті 2015
Коллекция Александропольского кургана в собрании Харьковского исторического музея имени Н.Ф. Сумцова Наукові статті 2018
Колчанные наборы Протопоповского курганного могильника: состав и хронология Наукові статті 2014
Колчанные наборы Протопоповского курганного могильника: состав и хронология Наукові статті 2015
Комплекс речей поховання IV ст. до н.е. біля Пересічної Наукові статті 2004
Конструкция и техника изготовления жгута гривны из Куль-Обы Наукові статті 2018
Кончина Атея: трагическая гибель или счастливая развязка? Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Круглые листовые бляхи из Александропольского кургана Наукові статті 2014
Курган 4 поблизу с. Веселе: етнокультурна характеристика пам'ятки Наукові статті 2021
Кургани скіфського часу на північно-східній околиці Харкова Наукові статті 2011
Курганний могильник V ст. до н.е. біля с. Протопопівка Дергачівського району на Харківщині Тези наукових доповідей (повідомлень) 2008
Маловідома сторінка наукової біографії Е. М. Кадєєвої Наукові статті 2015
Навершя із Чмиревої могили (знахідка 1898 року) Наукові статті 2019
Нові місцезнаходження кам’яного віку на Харківщині Наукові статті 2016
Новые находки скифских кинжалов на Харьковщине Наукові статті 2009
О бордюрах пекторалей из Толстой Могилы и Большой Близницы Наукові статті 2018
О количестве наверший из Чмыревой Могилы Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016
О кузнечиках золотой пекторали из Толстой Могилы Наукові статті 2018
О некоторых биметаллических мечах скифского времени с территории Кавказа Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
О семантике композиции пекторали из Толстой Могилы Наукові статті 2013
О содержимом амфоры на пекторали из Толстой Могилы Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
О составе пластинчатой аппликации из кургана Верхний Рогачик Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
О характере погребений с вещами скифского типа в донецко-донской лесостепи Тези наукових доповідей (повідомлень) 2001
Об атрибуции скифских уздечных блях в виде лапы животного или кисти руки Наукові статті 2015
Об атрибуции уздечных блях из Перещепинского курганного могильника Наукові статті 2014
Об интерпретации изображений на щитках бронзовых перстней из Бельского городища Наукові статті 2015
Об одной редкой категории кухонной утвари из кургана № 18 песочинского могильника Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
Об одной черте погребального обряда населения северскодонецкого региона в скифское время Тези наукових доповідей (повідомлень) 1999
Об одном иконографическом варианте образа грифона в греко-скифской торевтике Наукові статті 2012
Об этнической ситуации в северскодонецком регионе в IV в до н.э. Тези наукових доповідей (повідомлень) 2003
Образи фантастичних істот у декорі одягу сіверськодонецького населения V-IV ст. до н.е. Наукові статті 2006
Пан и сюжет пекторали – неслучайные совпадения? Наукові статті 2016
Пектораль з Товстої могили: у полоні міфів та фейків Наукові статті 2021
Пектораль или гривна? (о соответствии термина и морфологии украшения) Наукові статті 2018
Периферийные персонажи пекторали из Толстой Могилы Наукові статті 2016
Перший Мордвинівський курган: трагічна доля колекції Тези наукових доповідей (повідомлень) 2020
Песочинский курганный могильник скифского времени: Монография Наукові монографії 2005
Погребальные сооружения Песочинского курганного могильника скифского времени Наукові статті 2000
Погребальный обряд Песочинского курганного могильника скифского времени Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
Погребение VI-VII веков н.э. у села Мохнач Наукові статті 1998
Поховальний обряд Протопопівського курганного могильника Наукові статті 2009
Поховання IV ст. до н. е. поблизу смт Коротич Наукові статті 2007
Поховання з речами «антського типу» біля с. Мохнач Харківської області Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
Предмети озброєння та військового спорядження у похованнях Протопопівського курганного могильника Наукові статті 2007
Про методику дослідження форм стародавнього посуду у музейній практиці Тези наукових доповідей (повідомлень) 1994
Проблема поліетнічності сіверськодонецького населення у скіфську добу Наукові статті 2011
Реконструкция модели мирового пространства в рамках археологической экспозиции Тези наукових доповідей (повідомлень) 2003
Реконструкция модели мирового пространства в рамках археологической экспозиции Наукові статті 2003
Реконструкция тиары скифского времени из Песочинского курганного могильника Наукові статті 1999
Скарби слобожанських курганів Науково-популярні статті 2005
Скифское бронзовое навершие из собрания Харьковского исторического музея Наукові статті 1998
Скіфське поховання V cт. до н.е. поблизу смт Коротич на Харківщині Наукові статті 2009
Случайная находка у с. Мохнач Наукові статті 1999
Социальная характеристика погребений песочинского курганного могильника Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
Спорядження коня у населения сіверськодонецького регіону (за матеріалами поховальних пам'яток V ст. до н.е.) Наукові статті 2008
Удивительное “хронопутешествие” одной известной находки Наукові статті 2014
Хронологія поховань пісочинського курганного могильника Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
Шарнирные петли пекторали из Толстой могилы Наукові статті 2017
Шрамко Б.А - на стежинках Харківського історичного музею імені М.Ф.Сумцова Наукові статті 2021
Щодо інтерпретації сюжету золотого персня з Перещепинського могильника Наукові статті 2018
Щодо одного типу поховань у населення Дніпро-Донецького Лісостепу у скіфську добу Тези наукових доповідей (повідомлень) 2020