Панель користувача

Вікторина, тест на знання історії
Персоналія
Інформація про автора публікацій

Пеляшенко Костянтин Юрійович

ОСНОВНЕ:
Народився 28 вересня 1982 року в м. Харків. В 2005 році закінчив історичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. З 2005 року — пошукач відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України. Тема дисертаційної роботи: «Ліпний посуд населення скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу (джерело до вивчення етнокультурного процесу)». З 2006 року проводить самостійні археологічні дослідження: розвідки на території Харківської області та міста Харків (2006-2012 рр.), рятівні розкопки поселень «Харків вул. Примерівська» (2007 р.), «Харків вул. Заводу Комсомолець» (2008 р.), «Мерефа-4» (2008 р.), «Харків пер. Климовського» (2009 р.), «Новоселівка» (2011-2012 рр.). Впродовж 2007-2011, 2013 рр. здійснює наукові розкопки на городищі скіфського часу біля с. Циркуни.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:
археологія, археологія раннього залізного віку Східної Європи, гончарні традиції населення скіфського часу,

Наукові статті

 1. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Уздечные бляхи, выполненные в зверином стиле, на территории Днепровской Левобережной Лесостепи // Проблеми історії та археології України. Збірник матеріалів наукової конференції до 100-річчя ХІІ Археологічного з’їзду в м. Харкові 25-26 жовтня 2006 року. — Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. — С. 46-47.

 2. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Кухонная посуда лесостепной части бассейна Северского Донца (по материалам раскопок Люботинского городища) // Археологія та етнологія Східної Европи: матеріали та дослідження. Том 4 : збірка наукових праць. — Донецьк, 2004. — С. 44-45.

 3. Гречко Денис Сергійович, Пеляшенко Костянтин Юрійович. Лепная посуда из культового комплекса поселения Ореховая Роща 2 // Археологічні дослідження на Україні 2004-2005 рр.: Збірка наукових праць / За ред. Н.О. Гаврилюк. — Вип. 8. — Київ-Запоріжжя: ІА НАН України, Дике Поле, 2006. — С. 152-157.

 4. Шрамко Ірина Борисівна, Голубєва Ірина Володимирівна, Задніков Станіслав Анатолійович, Пеляшенко Костянтин Юрійович. !Окатенко В.М. Археологічні розвідки в м. Харкові та Харківській обл. в 2006 р. // Археологічні дослідження в Україні 2005-2006. — Київ-Запоріжжя, 2007. — С. 424-429.

 5. Пеляшенко Костянтин Юрійович, Гречко Денис Сергійович. Ліпний посуд населення сіверськодонецького Лісостепу скіфської доби // Археологія. — 2007. — № 4. — С. 22-37.

 6. Шрамко Ірина Борисівна, Задніков Станіслав Анатолійович, Пеляшенко Костянтин Юрійович. Охранные исследования поселения скифского времени «Саржин Яр» // Археологічні дослідження в Україні 2005-2007. — Київ-Запоріжжя, 2007. — С. 431-436.

 7. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Комплекс лепной посуды Люботинского городища // Проблемы археологии Восточной Европы. — Харьков: Курсор, 2008. — С. 106-120.

 8. Шрамко Ірина Борисівна, Задніков Станіслав Анатолійович, Пеляшенко Костянтин Юрійович. Новые исследования памятников скифского времени на Харьковщине // Проблемы археологии Восточной Европы. — Харьков: Курсор, 2008. — С. 146-163.

 9. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Комплекс лепной посуды из зольника поселения Ореховая Роща 2 на Харьковщине // Археологические памятники Восточной Европы: межвузовский сборник научных трудов. — Вып. 13. — Воронеж: Научная книга, 2009. — С. 283-285.

 10. Шрамко Ірина Борисівна, Голубєва Ірина Володимирівна, Задніков Станіслав Анатолійович, Пеляшенко Костянтин Юрійович. !Окатенко В.М. Археологічні розвідки в м. Харків і Харківській обл. у 2008 р. // Археологічні дослідження в Україні. 2008 р. — Київ, 2009. — С. 325-328.

 11. Пеляшенко Костянтин Юрійович, Крютченко Олексій Олександрович. Дослідження на городищі скіфського часу біля с. Циркуни на Харківщині у 2008 р. // Археологічні дослідження в Україні. 2008 р. — Київ, 2009. — С. 228-230.

 12. Пеляшенко Костянтин Юрійович, Голубєва Ірина Володимирівна, Буйнов Юрій Володимирович. Охоронні дослідження багатошарового поселення по вул. Примерівська у м. Харкові // Археологічні дослідження в Україні 2006-2007. — К., 2009. — С. 254-258.

 13. Пеляшенко Костянтин Юрійович, Буйнов Юрій Володимирович. Охоронні дослідження на поселеннях доби бронзи Завод Комсомолець та Мерефа 4 на Харківщині // Археологічні дослідження в Україні. 2008 р. — Київ, 2009. — С. 223-227.

 14. Голубєва Ірина Володимирівна, Окатенко Віталій Миколайович, Пеляшенко Костянтин Юрійович. Охоронні дослідження пам`яток скіфського часу на Харківщині // Археологічні дослідження в Україні 2006-2007. — К., 2009. — С. 73-78.

 15. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Розкопки на Циркунівському городищі скіфського часу у 2009 р. // Археологічні дослідження в Україні. 2009 р. — Київ-Луцьк, 2010. — С. 321-323.

 16. Шрамко Ірина Борисівна, Голубєва Ірина Володимирівна, Задніков Станіслав Анатолійович, Пеляшенко Костянтин Юрійович. Дослідження в м. Харків і Харківській обл. в 2009 р. (за матеріалами експертиз) // Археологічні дослідження в Україні. 2009 р. — Київ-Луцьк, 2010. — С. 482-485.

 17. Пеляшенко Костянтин Юрійович, Буйнов Юрій Володимирович. Охоронні розкопки на багатошаровому поселенні Харків, пров. Климовського // Археологічні дослідження в Україні. 2009 р. — Київ-Луцьк, 2010. — С. 324-326.

 18. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Дослідження Циркунівського городища на Харківщині // Археологічні дослідження в Україні 2010. — Київ-Полтава, 2011. — С. 262-263.

 19. Пеляшенко Костянтин Юрійович, Гречко Денис Сергійович. Лепные кувшины V-IV вв. до н.э. Днепро-Донецкой Лесостепи // Российская археология. — 2011. — № 1. — С. 68-80.

 20. Шрамко Ірина Борисівна, Голубєва Ірина Володимирівна, Задніков Станіслав Анатолійович, Пеляшенко Костянтин Юрійович. Результати досліджень в м. Харків та Харківській обл. у 2009-2010 рр. (за матеріалами наукових експертиз) // Археологічні дослідження в Україні 2010. — Київ-Полтава, 2011. — С. 379-383.

 21. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Ліпний посуд як елемент поховальної обрядності населення скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу // Древности 2012. — Харьков: ХИАО — ООО «НТМТ», 2012. — С. 134-146.

 22. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Розкопки Циркунівського городища // Археологічні дослідження в Україні 2011. — Київ: Волинські старожитності, 2012. — С. 441.

 23. Шрамко Ірина Борисівна, Пеляшенко Костянтин Юрійович, Задніков Станіслав Анатолійович. Охранные раскопки поселения скифского времени у с. Новоселовка // Археологічні дослідження в Україні 2011. — Київ: Волинські старожитності, 2012. — С. 446-447.

 24. Голубєва Ірина Володимирівна, Задніков Станіслав Анатолійович, Пеляшенко Костянтин Юрійович, Шрамко Ірина Борисівна. Результати досліджень у м. Харкові і Харківській обл. у листопаді 2010 — листопаді 2011 рр. (за матеріалами наукових експертиз) // Археологічні дослідження в Україні 2011. — Київ: Волинські старожитності, 2012. — С. 431-434.

 25. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Ліпна кераміка скіфського часу Дніпро-Донецького лісостепу: історія формування, систематизації та доля колекцій // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: «Актуальні проблеми історії України». — Харків: НТУ «ХПІ». — 2013. — №25(998). — С. 98-113.

 26. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Історія дослідження Циркунівського городища // Наука і освіта у краєзнавчому вимірі : матеріали XXXII Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених Секція «Археологія та краєзнавство». — К., 2014. — С. 37-39.

 27. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Ліпний посуд із поховань скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу // Археологія. — 2014. — № 2. — С. 36-50.

 28. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Питання етнокультурної історії населення Дніпровського лісостепового лівобережжя скіфського часу (за матеріалами ліпної кераміки) // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : збірник наукових праць. Серія: «Актуальні проблеми історії України». – Х. : НТУ «ХПІ». — 2014. — № 25 (1068). — С. 106-116.

 29. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Дослідження Циркунівського городища у 2014 р. // Археологічні дослідження в Україні 2014. — К. : Стародавній Світ, 2015. — С. 238-240.

 30. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Популяризація археологічної науки в Харківському історичному музеї. Сучасність та перспективи // Жовківські читання 2015 : Збірник статей третьої наукової конференції «Музей в сучасному світі» / Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького ; упорядники: С. Каськун, М. Скіра. — Львів : Растр-7, 2015. — С. 169-171.

 31. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Ритуальна посудина з розкопок городища скіфського часу біля с. Циркуни // Археологія і давня історія України. — Вип. 2(15). — 2015. — С. 223-231.

 32. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Исследование эскарпа Циркуновского городища // Археология восточноевропейской лесостепи : материалы II-ой Международной научной конференции. Воронеж, 18-20 декабря 2015 года. — Воронеж : Воронежский государственный педагогический университет, 2016. — С. 214-218.

 33. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Посуд малих розмірів у керамічному комплексі Більського городища // Феномен Більського городища – 2016: До 95-річчя від дня народження визначного українського археолога професора Б. А. Шрамка (1921—2012) та 110-річчя від початку археологічних досліджень Більського городища : збірник наук. пр. і мат-лів конф. / Ред. кол.: В. М. Вадімов, В. В. Вождаєнко, О. Б. Супруненко(відп. ред.) та ін. / ЦП НАН України і УТОПІК; ЦОДПА; ІКЗ «Більськ». — К. ; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2016. — С. 82-90.

Тези наукових доповідей (повідомлень)

 1. Пеляшенко Костянтин Юрійович. К вопросу выделения посуды степных форм на поселениях скифского времени лесостепной части бассейна Северского Донца // Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України: Матеріали 2-ї Луганської міжнародної історико-археологічної конференції, присвяченої 85-річчю Луганського обласного краєзнавчого музею). — К.: Шлях, 2005. — С. 124-126.

 2. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Лепная керамика скифского времени городища в урочище Городище на Харьковщине // Археологическое изучение Центральной России: Тезисы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.П. Левенка (13-16 ноября 2006 года). — Липецк: Липецкий государственный педагогический университет, 2006. — С. 206-210.

 3. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Лепная посуда скифского времени из погребений Днепровской Левобережной Лесостепи // Проблемы истории и археологии Украины: Мат. 6 Межнународной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения В.П. Бузескула (Харьков, 10-11 октября 2008 г.). — Харьков: ООО «НТМТ», 2008. — С. 32-33.

 4. Пеляшенко Костянтин Юрійович. К вопросу эволюции форм тарной посуды населения Днепро-Донской Лесостепи в скифское время // Юг России и Украина в прошлом и настоящем: история, экономика, культура: сб. науч. тр. V Междунар. науч. конф. (г. Белгород, 23-24 января 2009 г.). — Белгород, 2009. — С. 15-16.

 5. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Посуда в погребальной обрядности населения Днепро-Донецкой Лесостепи скифского времени: половозрастной и социальный анализ // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VII Межнународной научной конференции. — Харьков: ООО «НТМТ», 2010. — С. 32.

 6. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Ліпний посуд з курганних некрополів Більського городища // Феномен Більського городища: збереження, дослідження та популяризація найбільшої в Європі пам’ятки доби раннього залізного віку: зб. наук. праць та матер. наук. конф. — Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. — С. 22-25.

 7. Крютченко Олексій Олександрович, Пеляшенко Костянтин Юрійович. Этапы фортификационного строительства на Циркуновском городище // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VIII Межнународной научной конференции (Харьков, 9-10 ноября 2012 г.). — Харьков: ООО «НТМТ», 2012. — С. 31.

 8. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Дослідження Циркунівського городища // Археологічні дослідження в Україні 2013 = Archeological Researches in Ukraine 2013 : зб. наук. ст. — К., 2014. — С. 258.

 9. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Ритуальный сосуд из Циркуновского городища // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы IX Международной научной конференции (Харьков, 30-31 октября 2014 г.). — Х. : НТМТ, 2014. — С. 27.

 10. Пеляшенко Костянтин Юрійович. Дрібна глиняна пластика з городища скіфського часу біля с. Циркуни // Проблеми історії та археології України : матеріали Х Міжнародної наукової конференції, присвяченої 125­річчю професора К. Е. Гриневича 4–5 листопада 2016 року. — Х. : НТМТ, 2016. — С. 26.

 11. Задніков Станіслав Анатолійович, Пеляшенко Костянтин Юрійович. Давньогрецька кераміка з розкопок Циркунівського городища (дослідження 2005–2015 рр.) // Проблеми історії та археології України : матеріали Х Міжнародної наукової конференції, присвяченої 125­річчю професора К. Е. Гриневича 4–5 листопада 2016 року. — Х. : НТМТ, 2016. — С. 23.