Панель користувача

Вікторина, тест на знання історії
Персоналія
Інформація про автора публікацій

Сніжко Ірина Анатоліївна

ОСНОВНЕ:
Кандидат історичних наук. 24 лютого 1982 року почала працювати у Харківському історичному музеї, одночасно навчаючись на вечірньому відділенні історичного факультету Харківського державного університету ім. О. М. Горького, який закінчила у 1987 році. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Утилізація мисливської здобичі на Амвросіївському пізньопалеолітичному комплексі». Досліджувала пізньопалеолітичні стоянки біля с. Синичине та Кам'янка Харківської області, брала участь у дослідженні Амвросіївського комплексу Донецької області. Автор близько 60 публікацій.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:
археологія, пізній палеоліт степової зони Східної Європи,

Наукові статті

 1. Кротова Олександра Олександрівна, Сніжко Ірина Анатоліївна. Сліди утилізації мисливської здобичі в Амвросіївці // Археологія. — 1993. — №4. – С. 72-84.

 2. Кротова Олександра Олександрівна, Сніжко Ірина Анатоліївна. Кости бизонов со следами древних изломов из Амвросиевки, Донбасс // Археологический альманах №5. — Донецк, 1996. — С. 139-146.

 3. Сніжко Ірина Анатоліївна. Исследование позднепалеолитической стоянки у с. Синичино // Древности 1996. Харьковский историко-археологический ежегодник. — Харьков: Бизнес Информ, 1997. — С. 150-152.

 4. Сніжко Ірина Анатоліївна. Исследование позднепалеолитической стоянки у с. Синичино // Древности 1997-98. — Харьков, 1999. — С. 206-207.

 5. Сніжко Ірина Анатоліївна. Планиграфия следов утилизации охотничьей добычи на Амвросиевском костище // Археологический альманах №9. — Донецк, 2000. — С. 113-122.

 6. Сніжко Ірина Анатоліївна. Утилізація здобичі граветськими мисливцями Північного Причорномор'я // Археологія. — 2000. — №2. — С. 65-71.

 7. Сніжко Ірина Анатоліївна. Методи дослідження слідів утилізації мисливської здобичі на фауністичних рештках епохи пізнього палеоліту // Vita Antiqua. — 2001. — №3-4. — С. 194-200.

 8. Сніжко Ірина Анатоліївна. Модель розбирання здобичі амвросіївськими мисливцями // Археологія. — 2002. — №1. — С. 37-44.

 9. Сніжко Ірина Анатоліївна. До питання вивчення структури культурного шару Амвросіївського кістковища // Археологический альманах. — Донецк, 2003. — №13. — С. 218-231.

 10. Кротова Олександра Олександрівна, Сніжко Ірина Анатоліївна, Логвиненко Віталій Миколайович. Дослідження Амвросіївської стоянки (1998-2004) // Археологічні дослідження в Україні в 2003-2004 роках: Збірка наукових праць. — Київ: ІА НАН України; Запоріжжя: Дике поле, 2005. — Вип. 7. — С. 194-197.

 11. Сніжко Ірина Анатоліївна. Пізньопалеолітична майстерня біля с. Синичине // Археологический альманах. — Донецк, 2006. №18. — С. 111-117.

 12. Кротова Олександра Олександрівна, Старкін Андрій Володимирович, Логвиненко Віталій Миколайович, Сніжко Ірина Анатоліївна. !Грибченко Ю.М., Куренкова О.І. Дослідження Амвросіївського пізньопалеолітичного комплексу // Археологічні дослідження в Україні 2004-2005 р. Київ-Запоріжжя: ІА HAH України; Дике поле, 2006. — Вип. 8. — С. 247-249.

 13. Сніжко Ірина Анатоліївна. Нова пам'ятка пізнього палеоліту на Харківщині // Археологічні дослідження в Україні 2005-2007 р. — Київ-Запоріжжя: ІА НАН України; Дике поле, 2007. — Вип.9. — С. 339-343.

 14. Сніжко Ірина Анатоліївна. Нові пам'ятки кам'яного віку на Харківщині // Археологический альманах. — Донецк, 2008. — №19. — С.211-216.

 15. Сніжко Ірина Анатоліївна. Архівна спадщина М. В. Сібільова // Древности 2009. — Харьков: Харьковское историко-археологическое общество; НТМТ, 2009. — С. 286-290.

 16. Сніжко Ірина Анатоліївна. История открытия позднепалеолитических памятников Изюмщины // Святогірький альманах 2009. Збірка наукових праць. — Донецьк: Журнал «Донбас», 2009. — С. 49-55.

 17. Кротова Олександра Олександрівна, Логвиненко Віталій Миколайович, Сніжко Ірина Анатоліївна, Джулієн Мері-Енн. !Палієнко C.B., Зайцев В.О. Дослідження Амвросіївської стоянки в 2007 р. // Археологічні дослідження в Україні 2006-2007. — К., 2009. — С. 185-187.

 18. Сніжко Ірина Анатоліївна. Дослідження пізньопалеолітичних пам'яток з пошкодженим культурним шаром // Древности 2010. — Харьков: Харьковское историко-археологическое общество; НТМТ, 2010. — С. 107-115.

 19. Сніжко Ірина Анатоліївна. Дослідження пізньопалеолітичної пам'ятки біля с. Кам'янка // Археологічні дослідження в Україні 2009 року. — Київ: ІА НАНУ, 2010. — С. 380-383.

 20. Кротова Олександра Олександрівна, Сніжко Ірина Анатоліївна, Грибченко Юрій Миколайович. Дослідження Амвросіївської стоянки в 2009 р. // Археологічні дослідження в Україні 2009 року. — Київ: ІА НАНУ, 2010. — С. 244-245.

 21. Сніжко Ірина Анатоліївна. Історія відкриття пам’яток давнього кам’яного віку Ізюмщини // Древности 2011. — Харьков: Харьковское историко-археологическое общество. ООО "НТМТ", 2011. — С. 286-293.

 22. Сніжко Ірина Анатоліївна. Б. А. Шрамко і сучасний стан дослідження палеоліту на Харківщині // Древности Восточной Европы. Сборник научных трудов к 90-летию Б.А.Шрамко. — Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2011. — С. 282-289

 23. Сніжко Ірина Анатоліївна. Дослідження пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка Харківської області // Археологічні дослідження в Україні 2010 року. — Київ-Полтава, 2011. — С. 311-312.

 24. Сніжко Ірина Анатоліївна. Дослідження стоянки пізнього палеоліту біля с. Кам’янка на Харківщині у 2010-2011 рр. // Святогорський альманах-2011. — Донецьк: Донбас, РА Ваш імідж, 2011. — С. 59-64.

 25. Сніжко Ірина Анатоліївна. Місцезнаходження плейстоценової фауни на Харківщині: археологічний аспект // Кам’яна доба України. — Київ: Шлях, 2011. — Вип. 14. — С. 158-161.

 26. Сніжко Ірина Анатоліївна. Структура культурного шару пізньопалеолітичної пам’ятки біля с. Кам’янка на Харківщині // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» : збірник наукових статей. — Вип. 5 (7). — 2011. — С. 93-99.

 27. Сніжко Ірина Анатоліївна. Дослідження стоянки біля с. Кам’янка Харківської обл. // Археологічні дослідження в Україні 2011. — Київ: Волинські старожитності, 2012. — С. 444-445.

 28. Герасименко Наталія Петрівна, Сніжко Ірина Анатоліївна. Реконструкция природной среды обитания человека на позднепалеолитической стоянке у с. Каменка // Древности 2012. — Харьков: Харьковское историко-археологическое общество. ООО "НТМТ", 2012. — С. 97-104.

 29. Сніжко Ірина Анатоліївна. Дослідження верхньопалеолітичної стоянки Кам’янка // Археологічні дослідження в Україні 2012. — Київ: Волинські старожитності, 2013. — С. 344-345.

 30. Сніжко Ірина Анатоліївна. Дослідження пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка у 2010–2012 роках // Старожитності: Харківський історико-археологічний щорічник. — 2013. — Вип. 12. — С. 262-272.

 31. Сніжко Ірина Анатоліївна. Дослідження пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам'янка у 2014 році // Археологічні дослідження в Україні 2014. — К. : Стародавній Світ, 2015. — С. 240-242.

 32. Сніжко Ірина Анатоліївна. Фауністичне місцезнаходження біля смт. Андріївка на Харківщині // Старожитності 2014-2015: Харківський історико-археологічний щорічник. — 2015. — Вип. 13. — С. 338-343.

 33. Сніжко Ірина Анатоліївна, Бабенко Леонід Іванович. Маловідома сторінка наукової біографії Е. М. Кадєєвої // LAUREA I. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. Материалы. – Харьков : НТМТ, 2015. — С. 194-197.

Тези наукових доповідей (повідомлень)

 1. Сніжко Ірина Анатоліївна. Разведки каменного века в Харьковской области // Проблемы охраны и исследования памятников археологии в Донбассе : тезисы докладов областного научно-практического семинара (время проведения — 19-21 апреля 1989 г.). — Донецк, 1989. — С. 75-77.

 2. Сніжко Ірина Анатоліївна. Нарезки на костях животных как следы утилизации охотничьей добычи (по материалам Амвросиевского костища) // Проблемы первобытной археологии Северного Причерноморья (к 100-летию основания Херсонского музея древностей). Тезисы докладов конференции. — Херсон, 1990. — Ч. 1. — С. 22-23.

 3. Сніжко Ірина Анатоліївна. Раскопки стоянки позднего палеолита у с. Синичино на юге Харьковской области // Проблемы исследования памятников археологии Северского Донца. Тез. докл. — Луганск, 1990. — С. 37-38.

 4. Сніжко Ірина Анатоліївна. Історія вивчення давнього кам'яного віку на Харківщині // Проблеми музеєзнавства, збереження та відновлення історичної пам'яті. Наукова конференція з питань музеєзнавства та історичного краєзнавства 24-25 травня 1994 р. Тези доповідей. — Харків: ХДІК, 1994. — С. 67-69.

 5. Сніжко Ірина Анатоліївна. Пізньопалеолітична стоянка біля с. Синичино Харківської області // VIII Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство і культура» (Наукові доповіді та повідомлення). — Частина II. — Київ-Харків: Рідний край, 1997. — С. 223-224.

 6. Сніжко Ірина Анатоліївна. Деякі підсумки дослідження слідів утилізації мисливської здобичі на Амвросіївському кістковищі // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы Международ ной научной конференции, посвященной 10-летию независимости Ук раины. 16-18 мая 2001 года. — Харьков, 2001. — С. 36.

 7. Сніжко Ірина Анатоліївна. Закономірності розташування, історія та перспективи пошуку пам'яток давнього кам'яного віку на Харківщині // Проблеми історії та археології України. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції до 100-річчя XII Археологічного з'їзду в Харкові 25-26 жовтня 2002 року. — Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. — С. 24-26.

 8. Сніжко Ірина Анатоліївна. Історія дослідження Амвросіївського пізньопалеолітичного комплексу // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи. Матеріали міжнародної наукової конференції. 12-13 жовтня 2004 р. — Харків, 2004. — С. 159-161.

 9. Сніжко Ірина Анатоліївна. Історія дослідження утилізації мисливської здобичі в пізньому палеоліті // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы V Международной научной конференции, посвященной 350-летию г. Харькова и 200-летию Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. 4-6 ноября 2004 года. — Харьков, 2004. — С. 11-12.

 10. Сніжко Ірина Анатоліївна. Нова стоянка давнього кам'яного віку на Харківщині // Проблеми дослідження пам'яток археології Східної України: Матеріали II-ї Луганської міжнародної історико-археологічної конференції, присвяченої 85-річчю Луганського облас ного краєзнавчого музею. — Луганськ, 2005. — С. 20-21.

 11. Сніжко Ірина Анатоліївна. Матеріали М. В. Сибільова в фондах Харківського історичного музею // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы VI Международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика В.П. Бузескула (Харьков, 10-11 октября 2008 г.). — Харьков: НТМТ, 2008. — С. 19-20.

 12. Колесник Олександр Вікторович, Вотякова Оксана Леонідівна, Герасименко Наталія Петрівна, Сніжко Ірина Анатоліївна. Новая позднепалеолитическая мастерская в ур. Выдылыха на Северском Донце (предварительное сообщение) // Дослідження первісної археології в Україні (До 50-річчя відкриття палеолітичної стоянки Радомишль). Матеріали міжнародної наукової конференції «Радомишль та його історія» 3-4 жовтня 2006 р. — Київ: КОРВІН ПРЕСС, 2008. — С. 27-35.

 13. Кротова Олександра Олександрівна, Сніжко Ірина Анатоліївна, Логвиненко Віталій Миколайович. Нові дані щодо обробки мисливської здобичі на Амвросіївській стоянці // Дослідження первісної археології в Україні (До 50-річчя відкриття палеолітичної стоянки Радомишль). Матеріали міжнародної наукової конференції «Радомишль та його історія» 3-4 жовтня 2006 р. — Київ: КОРВІН ПРЕСС, 2008. — С. 42-50.

 14. Сніжко Ірина Анатоліївна. Палеоліт Харківщини: випадкові знахідки та прикрі помилки // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VII Международной археологической конференции (Харьков, 28-29 октября 2010 г.). — Харьков: НТМТ, 2010. — С. 23.

 15. Сніжко Ірина Анатоліївна. Визначення часу існування стоянки біля с. Кам’янка // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VIII Международной археологической конференции (Харьков, 9-10 ноября 2012 г.). — Харьков: ООО «НТМТ», 2012. — С. 20-21.

 16. Сніжко Ірина Анатоліївна. Десять років дослідження стоянки біля с. Кам'янка // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы IX Международной научной конференции (Харьков, 30-31 октября 2014 г.). — Х. : НТМТ, 2014. — С. 18-19.

 17. Сніжко Ірина Анатоліївна. Дослідження периферійної частини стоянки біля с. Кам’янка // Археологічні дослідження в Україні 2013 = Archeological Researches in Ukraine 2013 : зб. наук. ст. — К., 2014. — С. 258-259.

Автореферати дисертацій

 1. Сніжко Ірина Анатоліївна. Утилізація мисливської здобичі на Амвросіївському пізньопалеолітичному комплексі : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04. — Київ, 2001. — 20 с.