Панель користувача

Вікторина, тест на знання історії
Персоналія
Інформація про автора публікацій

Аксьонов Віктор Степанович

ОСНОВНЕ:
Кандидат історичних наук. Завідувач відділу археології. Народився 16 червня 1964 року. У 1992 році закінчив історичний факультет Харківського державного університету, у 1998 – заочну аспірантуру ХДУ. В історичному музеї працює з 12 січня 1993 року. За роки досліджень видав більше 130-ти наукових публікацій – монографій, статей тощо. Керує щорічними археологічними експедиціями ХІМ.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:
археологія, ранньосередньовічна археологія Східної Європи, cалтово-маяцька культура, алани, протоболгари,

Наукові монографії

 1. Аксьонов Віктор Степанович, Міхеєв Володимир Кузьмич. Население Хазарского каганата в памятниках истории и кудьтуры. «Сухогомольшанский могильник VIII-X вв.». — Хазарский альманах. — Т. 5. — Киев-Харьков, 2006. — 308 с.

Наукові статті

 1. Аксьонов Віктор Степанович. Археологические исследования Харьковского исторического музея // Древности 1995. Харьковский историко-археологический ежегодник. — Харьков: Бизнес Информ, 1995. — С. 182-184.

 2. Аксьонов Віктор Степанович, Криганов Андрій Васильович, Міхеєв Володимир Кузьмич. Обряд погребения с конем у населения салтовской культуры (по материалам Красногорского могильника) // Материалы I тысячелетия н.э. по археологии и истории Украины и Венгрии. — Киев: Наукова думка, 1996. — С. 116-129.

 3. Аксьонов Віктор Степанович. Исследования салтовского могильника у с. Рубежное на Харьковщине // Древности 1996. Харьковский историко-археологический ежегодник. — Харьков: Бизнес Информ, 1997. — С. 162-164.

 4. Аксьонов Віктор Степанович. К вопросу об этнической принадлежности захоронений с конем Нетайловского могильника // Bicник Харківського державного університету. — 1997. — № 396. — Вип. 29. — С. 31-37.

 5. Аксьонов Віктор Степанович. Захоронения коней в погребальных обычаях населения салтовской культуры // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — Харків: Вид-во ХДАДТУ, 1998. — Вип. 3. — С. 4-9.

 6. Аксьонов Віктор Степанович. Исследования Верхне-Салтовского катакомбного могильника // Археологічні відкриття в Україні 1997-1998 pp. — Київ: Інститут археології HAH України, 1998. — С. 49-50.

 7. Аксьонов Віктор Степанович. К вопросу об уровне вооруженности населения салтовской культуры (по материалам погребений с сожжением Сухогомольшанского и Красногорского могильников) // Вісник Харківського державного університету. — 1998. — №413: Історія. — Вип. 30. — С. 39-51.

 8. Аксьонов Віктор Степанович. Новые находки коньковых подвесок в салтовских захоронениях на Харьковщине // Finno-Ugrica. — 1998. — №1 (2). — С. 3-12.

 9. Аксьонов Віктор Степанович, Бабенко Леонід Іванович. Погребение VI-VII веков н.э. у села Мохнач // Российская археология. — 1998. — № 3. — С. 111-122.

 10. Аксьонов Віктор Степанович. Исследования Верхне-Cалтовского катакомбного могильника в 1997 г. // Древности 1997-1998. — Харьков, 1999. — С. 218-220.

 11. Аксьонов Віктор Степанович. Старосалтовский катакомбный могильник // Vita antiqua. — 1999. — № 2. — С. 137-149.

 12. Аксьонов Віктор Степанович, Воловик Сергій Іванович. Новый салтовский могильник в верхнем Подонечье // Донская археология. — 1999. — № 3-4. — С. 34-40.

 13. Аксьонов Віктор Степанович, Бабенко Леонід Іванович. Случайная находка у с. Мохнач // Древности 1997-1998. — Харьков, 1999. — С. 216-217.

 14. Аксьонов Віктор Степанович. К вопросу об обряде обезвреживания погребенных у аланского населения салтовской культуры // Флеров B.C. Аланы Центрального Предкавказья V-VIII веков: обряд обезвреживания погребенных. — Москва, 2000. — Приложение 1. — С. 158-159.

 15. Аксьонов Віктор Степанович. К вопросу об этнической неоднородности праболгар Подонечья // Археология и древняя архитектура Левобережной Украины и смежных территорий. — Донецк: Східний видавничий дім, 2000. — С. 116-117.

 16. Аксьонов Віктор Степанович, Міхеєв Володимир Кузьмич. Скляний посуд з поховань салтівського могильника Червона Гусарівка на Харківщині // Археологія. — 2000. — № 4. — С. 55-58.

 17. Аксьонов Віктор Степанович. Исследование Верхне-Салтовского катакомбного могильника // Археологічні відкриття в Україні 1999-2000 pp. — Київ: ІА НАНУ, 2001. — С. 3-5.

 18. Аксьонов Віктор Степанович. Исследования Верхнесалтовского IV катакомбного могильника // Археологічні відкриття в Україні 1999-2000 pp. — Київ: IA НАНУ, 2001 — С. 65-67.

 19. Аксьонов Віктор Степанович. Рубежанский катакомбный могильник салтово-маяцкой культуры на Северском Донце // Донская археология. — 2001. — № 1-2. — С. 62-78.

 20. Аксьонов Віктор Степанович, Тортіка Олександр Олександрович. Протоболгарские погребения Подонья и Придонечья VIII-X вв.: проблема поливариантности обряда и этноисторической интерпретации // Степи Европы в эпоху раннего средневековья. — Донецк, 2001. — С. 191-218.

 21. Аксьонов Віктор Степанович. Археологічні дослідження пам'яток салтівської культури у 80-90-х роках XX ст. у Харківському історичному музеї // Археологічний літопис Лівобережної України. — 2002. — № 1. — С. 87-88.

 22. Аксьонов Віктор Степанович. Деревянные конструкции могильника салтовской культуры Красная Горка // Хазарский альманах. — Харьков: Каравелла, 2002. — Т. 1. — С. 6-17.

 23. Аксьонов Віктор Степанович. Обряд обезвреживания погребенных в Верхне-Салтовском и Рубежанском катакомбных могильниках салтово-маяцкой культуры // Российская археология. — 2002. — №3. — С. 98-114.

 24. Аксьонов Віктор Степанович. Раскопки Верхнесалтовского IV катакомбного могильника и могильника Красная Горка салтовской культуры // Археологічні відкриття в Україні 2000-2001 pp. — Київ: ІА НАНУ, 2002. — С. 83-85.

 25. Аксьонов Віктор Степанович, Скирда Валерій Володимирович. Результати розвідок на р. Братениці // Археологічні відкриття в Україні 2000-2001 pp. — Київ: ІА НАНУ, 2002. — С. 85-86.

 26. Аксьонов Віктор Степанович. К проблеме создания районных краеведческих музеев (на примере Верхне-Салтовского историко-археологического музея-заповедника) // Літопис Донбасу №11. — Донецьк, 2003. — С. 73-79.

 27. Аксьонов Віктор Степанович. Комплексы с конскими начельниками из Верхнесалтовского катакомбного могильника // Stratum plus. Культурная антропология. Археология. «Славянские древности». 2001-2002. — Кишинев: Высшая Антропологическая школа; Бизнес-Элита, 2003. — № 5. — С. 270-281.

 28. Аксьонов Віктор Степанович. Крестовидные подвески и проблема распространения христианства среди населения салтовской культуры бассейна Северского Донца // Хазарский альманах. — Киев-Харьков-Москва: Мосты культуры / Гешарим, 2003. — Т. 2. — С. 136-144.

 29. Аксьонов Віктор Степанович. Сидяче поховання з аланського катакомбного могильника біля с. Верхній Салтів // Археологічний літопис Лівобережної України. — 2003. — № 2. — С. 95-102.

 30. Аксьонов Віктор Степанович, Міхеєв Володимир Кузьмич. Погребения с крымской посудой могильника салтовской культуры Красная Горка // Vita antiqua. — 2003. — №5-6. — С. 179-191.

 31. Аксьонов Віктор Степанович. К вопросу о семантике некоторых женских наборов украшений салтовского времени из бассейна Северского Донца // Хазарский альманах. — Киев-Харьков, 2004. — Т. 3. — С. 204-212.

 32. Аксьонов Віктор Степанович. Об этнической неоднородности кремаций VIII-первой половины X вв. Подонцовья (по материалам Сухогомольшанского могильника салтовской культуры) // Хазарский альманах. — Киев-Харьков, 2004. — Т. 3. — С. 5-24.

 33. Аксьонов Віктор Степанович. Салтовский кремационный могильник Сухая Гомольша: проблема этнической принадлежности // Белгородский историко-археологический сборник. Черноземная лесостепь — контактная зона. — Белгород: ПОЛИТЕРРА, 2004. — Вып. 3. — С. 36-50.

 34. Аксьонов Віктор Степанович. К вопросу о существовании памятников этнических хазар в верхнем течении Северского Донца // Хазары. Евреи и славяне. — Иерусалим-Москва: Гешарим; Мосты культуры, 2005. — Т. 16. — С. 219-230.

 35. Аксьонов Віктор Степанович. Комплексы конского снаряжения салтовского времени с начельниками (по материалам Верхнесалтовского катакомбного могильника) // Степи Европы в эпоху средневековья. Хазарское время. — Донецк, 2005. — Т. 4. — С. 245-260.

 36. Аксьонов Віктор Степанович. Новые поминальные комплексы воинов-всадников салтовского времени с территории Верхнего Подонечья // Степи Европы в эпоху средневековья. Хазарское время. — Донецк, 2005. — Т. 4. — С. 357-368.

 37. Аксьонов Віктор Степанович. Нові випадкові знахідки комплексів воїнів-вершників салтівського часу на Харківщині // Археологічний літопис Лівобережної України. — 2005 — № 1-2. — С. 61-71.

 38. Аксьонов Віктор Степанович. Салтовские кремационные комплексы с конскими начельниками из бассейна Северского Донца // Хазарский альманах. — Т. 4. — 2005. — С. 182-198.

 39. Аксьонов Віктор Степанович, Міхеєв Володимир Кузьмич. Исследования Нетайловского могильника в 2002-2004 гг. экспедицией Международного Соломонова университета // Культурна спадщина Слобожанщини. Історія, археологія, краєзнавство: Збірка науково-популярних статей. — Харків: Курсор, 2005. — Число 5. — С. 134-156.

 40. Аксьонов Віктор Степанович, Хоружа Майя Володимирівна. Катакомба № 72 Верхне-Салтовского могильника // Древности 2005. — Харьков, 2005. — С. 288-294.

 41. Аксьонов Віктор Степанович, Хоружа Майя Володимирівна. Новые раннесредневековые захоронения Нетайловского могильника (раскопки 2002-2004 гг.) // Хазарский альманах. — Т. 4. — 2005. — С. 199-215.

 42. Аксьонов Віктор Степанович. К вопросу о славяно-салтовских контактах в бассейне Северского Донца // Історико-культурні надбання Сіверщини у контексті історії України. — Глухів: РВВ ГДПУ, 2006. — С. 20-25.

 43. Аксьонов Віктор Степанович. Погребальный обряд Нетайловского могильника (VIII-IX вв.) // Российская археология. — 2006. — №2. — С. 51-63.

 44. Аксьонов Віктор Степанович. Работы на Верхне-Салтовском археологическом комплексе в 2005 г. // Археологічні дослідження в Україні 2004-2005 p. — Київ-Запоріжжя: ІА HAH України; Дике поле, 2006. — Вип. 8. — С. 63-66.

 45. Аксьонов Віктор Степанович. Раннесредневековые фибулы из Нетайловского могильника салтово-маяцкой культуры // Музейні читання. Матеріали наукової конференції "Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки". 5-6 грудня 2005 р. — Київ, 2006. — С. 86-92.

 46. Аксьонов Віктор Степанович. Нові дослідження Верхньо-Салтівського катакомбного могильника // Археологічні дослідження в Україні 2005-2007 p. — Київ-Запоріжжя: ІА HAH України; Дике поле, 2007. — Вип.9. — С.67-71.

 47. Аксьонов Віктор Степанович. Нові поховання Верхньо-Салтівського могильника // Харьковский археологический сборник. — Вып. 2. — Харьков: Мачулин, 2007. — С. 21-29.

 48. Аксьонов Віктор Степанович. Погребальный обряд могильника Сухая Гомольша (к проблеме этнической принадлежности салтовских кремационных захоронений из бассейна Северского Донца) // Проблеми на прабългарската история и култура. Сборник в памет на ст. н.с. I ст. д.и.н. Димитьр Ил. Димитров. — София: Милка Юдова «Онгьл» ДЗЗД, 2007. — Т. 4-1. — С. 371-402.

 49. Аксьонов Віктор Степанович. Семантика крестовидных подвесок из катакомбы № 85 Верхне-Салтовского могильника // Человек в истории и культуре. Сборник научных работ в честь 70-летия лауреа та Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора, доктора исторических наук, Владимира Никифоровича Станко. — Одеса-Терновка: Друк, 2007. — С. 202-207.

 50. Аксьонов Віктор Степанович. Скляний посуд з алано-болгарських поховань хозарського часу басейну Сіверського Дінця // Хазарский альманах. — Киев-Харьков, 2007. — Т. 6. — С. 7-25.

 51. Аксьонов Віктор Степанович, Хоружа Майя Володимирівна. Новые исследования Нетайловского могильника // Археологічні дослідження в Україні 2005-2007 р. — Київ-Запоріжжя: ІА HAH У країни; Дике поле, 2007. — Вип. 9. — С. 75-81.

 52. Аксьонов Віктор Степанович, Бабенко Леонід Іванович. Поховання IV ст. до н. е. поблизу смт Коротич // Археологічні дослідження в Україні 2005-2007 р. — Київ-Запоріжжя: ІА HAH України; Дике поле, 2007. — Вип.9. — С. 72-75.

 53. Аксьонов Віктор Степанович. Зеркала из праболгарских захоронений салтовской культуры Харьковщине // Харьковский археологический сборник. — Харьков: Мачулин, 2008. — Вып. 3. — С. 46-58.

 54. Аксьонов Віктор Степанович. Зеркала из праболгарских могильников салтовской культуры Верхнего Подонечья // Древности Юга России: памяти А.Г. Атавина. — Москва: Институт археологии РАН; ТАУС, 2008. — С. 441-448.

 55. Аксьонов Віктор Степанович. Об одном из вариантов погребального обряда праболгарского населения салтовской культуры верхнего Подонцовья (по материалам биритуального могильника Красная Горка) // Дриновський збірник. Харків-Софія: Академічне видавництво ім. проф. Марина Дринова, 2008. — Т. II. — С. 131-144.

 56. Мартем'янов Олексій Павлович, Аксьонов Віктор Степанович. Андрей Васильевич Крыганов (1955-2008) // Древности 2006-2008. — Харьков: Харьковское историко-археологическое общест во; НТМТ, 2008. — С. 296-297.

 57. Аксьонов Віктор Степанович, Хоружа Майя Володимирівна. Антропоморфная фигурка из с. Староверовка на Харьковщине // Древности 2006-2008. — Харьков: Харьковское историко-археологическое общество; НТМТ, 2008. — С. 232-236.

 58. Аксьонов Віктор Степанович, Хоружа Майя Володимирівна. К вопросу о количестве катакомбных могильников у с. Верхний Салтов // Проблемы археологии Восточной Европы. К 85-летию Бо риса Андреевича Шрамко. — Харьков: Курсор, 2008. — С. 19-27.

 59. Аксьонов Віктор Степанович, Бабенко Леонід Іванович. Катакомбне поховання IV ст. до н.е. поблизу смт. Коротич // Проблемы археологии Восточной Европы. К 85-летию Бориса Андрее вича Шрамко. — Харьков: Курсор, 2008. — С. 7-18.

 60. Аксьонов Віктор Степанович. Захоронения с нарушением анатомического порядка костяка на могильнике салтовской культуры у с. Червоная Гусаровка // Хазарский альманах. — Киев-Харьков: Тарбут Лаам, 2009. — Т. 8. — С. 89-102.

 61. Аксьонов Віктор Степанович. Исследования раннесредневековых захоронений близ села Металловка в 2006 году (Нетайловский грунтовой могильник) // Степи Европы в эпоху средневековья. Хазарское время. — Донецк: ДонНУ, 2009. — Т. 7. — С. 231-258.

 62. Аксьонов Віктор Степанович, Тортіка Олександр Олександрович. Владимир Кузмич Михеев (1937-2008) // Хазарский альманах. Киев-Харьков: Тарбут Лаам, 2009. — Т. 8. — С. 13-15.

 63. Аксьонов Віктор Степанович, Скирда Валерій Володимирович, Тортіка Олександр Олександрович. Володимир Кузьмич Міхеєв (1937-2008 pp.) // Древности 2009. — Харьков: Харьковское историко-археологическое общество; НТМТ, 2009. — С. 318-321.

 64. Аксьонов Віктор Степанович, Криганов Андрій Васильович. Захоронения на селище салтовской культуры Нетайловка 2: к вопросу о салтовско-венгерских культурных контактах // Дивногорский сборник: труды музея-заповедника «Дивногорье». — Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2009. — Археология. — Вып. 1. — С. 23-37.

 65. Аксьонов Віктор Степанович, Міхеєв Володимир Кузьмич, Хоружа Майя Володимирівна. Исследование захоронений на грунтовом могильнике салтовской культуры у с. Металловка // Харьковский археологический сборник. — Харьков: Мачулин, 2009. — Вып. 4. — С. 92-111.

 66. Аксьонов Віктор Степанович, Лаптєв Олексій Олексійович. К вопросу о славяно-салтовских контактах (на примере катакомбы № 93 могильника у с. Верхний Салтов) // Древности 2009. — Харьков: Харьковское историко-археологическое общество; НТМТ, 2009. — С. 242-258.

 67. Бубенок Олег Борисович, Аксьонов Віктор Степанович. Кто обитал в Сухой Гомольше в хазарское время // Хазарский альманах. — Киев-Харьков: Тарбут Лаам, 2009. — Т. 8. — С. 103-145.

 68. Аксьонов Віктор Степанович, Тортіка Олександр Олександрович. Пам'яті Володимира Кузьмича Міхеєва // Археологія. — 2009. — № 1. — С. 121-122.

 69. Аксьонов Віктор Степанович, Міхеєв Володимир Кузьмич. Погребения со сложносоставными луками биритуального могильника Красная Горка салтовской культуры // Степи Европы в эпоху средневековья. Хазарское время. — Донецк: ДонНУ, 2009. — Т. 7. — С. 387-406.

 70. Аксьонов Віктор Степанович. Исследование катакомбного могильника у с. Верхний Салтов // Археологічні дослідження в Україні 2009 року. — Київ: ІА НАНУ, 2010. — С. 12-16.

 71. Аксьонов Віктор Степанович. Исследования Нетайловского могильника салтовской культуры // Археологічні дослідження в Україні. 2010. — Київ ; Полтава, 2010. — С. 14-15.

 72. Аксьонов Віктор Степанович. Исследования катакомбного могильника у с. Верхний Салтов // Археологічні дослідження в Україні 2009 р. — К.: ІА НАН України, 2010. — С. 12-16.

 73. Аксьонов Віктор Степанович. Катакомба № 99 Верхне-Салтовского IV могильника (к вопросу распространения христианства среди салтовского населения Подонцовья) // Сугдейский сборник. — Киев-Судак: Горобець, 2010. — Вып. IV. — С. 354-364.

 74. Аксьонов Віктор Степанович. Новые материалы к распространению христианства среди аланского населения салтово-маяцкой культуры Подонечья // Верхнедонской археологический сборник. Выпуск 5. — Липецк : РИЦ ФГБОУ ВПО «ЛГГГУ», 2010. — С. 112-122.

 75. Аксьонов Віктор Степанович. Новые раннесалтовские погребальные комплексы Северо-Западной Хазарии // Древности 2010. — Харьков: Харьковское историко-археологическое общество; НТМТ, 2010. — С. 166-177.

 76. Аксьонов Віктор Степанович. Охранные работы на могильнике салтовской культуры у с. Металловка на Харьковщине // Археологічні дослідження в Україні 2009 року. — Київ: ІА НАНУ, 2010. — С. 17-19.

 77. Аксьонов Віктор Степанович, Лаптєв Олексій Олексійович. Работы на Верхне-Салтовском IV могильнике // Археологічні дослідження в Україні. 2010. — Київ ; Полтава, 2010. — С. 16-17.

 78. Аксьонов Віктор Степанович. Новые материалы к вопросу о мадьяро-салтовских контактах в верхнем Подонцовье // Мадяри в Середньому Подніпров’ї // Археологія і давня історія України. — Вип. 7. — 2011. — С. 133-143.

 79. Аксьонов Віктор Степанович. Об одном из вариантов погребального обряда аланского населения салтово-маяцкой культуры верхнего Подонцовья // Древности Восточной Европы. Сборник научных трудов к 90-летию Б. А. Шрамко. — Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. — С. 26-36.

 80. Аксьонов Віктор Степанович. Погребение с конским начельником № 482 Нетайловского грунтового могильника салтовской культуры // Хазарский альманах. — Т. 9. — Киев ; Харьков, 2010 — 2011. — С. 22-44.

 81. Аксьонов Віктор Степанович. Погребения с западной ориентировкой Нетайловского грунтового могильника салтовской культуры (по материалам 2010 г.) // Древности 2011. — Харьков: Харьковское историко-археологическое общество. ООО "НТМТ", 2011. — С. 248-260.

 82. Аксьонов Віктор Степанович. Поховання 472 Нетайлівського могильника салтівської культури // Археологія. — 2011. — № 1. — С. 90-96.

 83. Аксьонов Віктор Степанович. Комплексы предсалтовского и раннесалтовского времени с территории Харьковской обл. // Старожитності Лівобережного Подніпров’я. — Київ ; Полтава: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. — С. 32-50.

 84. Аксьонов Віктор Степанович. Наборы металлических украшений с ранних памятников салтово-маяцкой культуры Харьковщины (этнический аспект) // Восточноевропейские древности : сборник научных трудов. — Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2012. — С. 208-219.

 85. Аксьонов Віктор Степанович. Новые материалы к вопросу о целях повторного проникновения в катакомбные захоронения населения салтовской культуры Подонцовья // Человек в истории и культуре. — Вып. 2. — Мемориальный сборник материалов и исследований в память лауреата Государственной премии Украины академика РАЕН, профессора Владимира Никифоровича Станко. — Одесса, 2012. — С. 311-322.

 86. Аксьонов Віктор Степанович. Повторное проникновение в захоронения Нетайловского грунтового могильника салтовской культуры – миф или реальность? // Дриновський збірник : збірник наукових праць. — Том V. — Харків ; Софія: Академічне видавництво імені проф. Марина Дринова, 2012. — С. 49-64.

 87. Аксьонов Віктор Степанович. Погребения всадников Нетайловского могильника салтовской культуры: типология и хронология (по материалам 2003-2010 годов) // Степи Европы в эпоху средневековья. Хазарское время. Т. 9. — Донецк, 2012. — С. 207-242.

 88. Аксьонов Віктор Степанович. Раннесредневековый могильник у с. Верхний Салтов // Археологічні дослідження в Україні 2011. — Київ: Волинські старожитності, 2012. — С. 425-427.

 89. Аксьонов Віктор Степанович. Ранняя группа личных украшений салтовского населения Подонцовья (по материалам погребений с фибулами Нетайловского могильника) // Древности 2012. — Харьков: Харьковское историко-археологическое общество. ООО "НТМТ", 2012. — С. 172-187.

 90. Аксьонов Віктор Степанович. Фибулы из захоронений Нетайловского могильника как индикатор ранней группы личных украшений салтовского населения Подонцовья // Хазарский альманах. — Т. 10. — Киев ; Харьков, 2012. — С. 4-31.

 91. Аксьонов Віктор Степанович. Ямное погребение № 2 с первого Верхне-Салтовского могильника // «Свічадо Придніпров’я». Краєзнавчий альманах. — Книга VIII. — Комсомольськ : Apriori print, 2012. — С. 81-85.

 92. Аксьонов Віктор Степанович, Лаптєв Олексій Олексійович. Исследования кремационного могильника салтово-маяцкой культуры у с. Кицевка на Харьковщине // Археологічні дослідження в Україні 2011. — Київ: Волинські старожитності, 2012. — С. 428-429.

 93. Аксьонов Віктор Степанович, Лаптєв Олексій Олексійович. Салтово-маяцький кремаційний могильник біля с. Кицівка на Харківщині // Археологія. — 2012. — № 4. — С. 95-109.

 94. Аксьонов Віктор Степанович. К вопросу о повторном проникновении в катакомбные захоронения салтовской культуры Подцовья (по материалам Верхне-Салтовского могильника). // Хазарский альманах. — Харків, 2012-2013. — Т. 11. — C. 20-44.

 95. Аксьонов Віктор Степанович. Символы христианской веры в захоронениях салтово-маяцкой культуры с территории Харьковщины // Салтово-маяцька археологічна культура: проблеми та дослідження. Вип. 3. — Харків: Видавець Савчук С.С., 2013. — С. 15-20.

 96. Аксьонов Віктор Степанович, Березуцький Валерій Дмитрович. Разрушенное погребение салтово-маяцкой культуры у с. Терешково // Салтово-маяцька археологічна культура: проблеми та дослідження. Вип. 3. — Харків: Видавець Савчук С.С., 2013. — С. 21-23.

 97. Аксьонов Віктор Степанович. Новые материалы по вопросу освоения населением Хазарии бассейна Северского Донца // Хазарский альманах. — Х., 2014. — Т. 12. — С. 4-33.

 98. Аксьонов Віктор Степанович. Нові відкриття на Нетайлівському могильнику салтово-маяцької культури // Археологічні дослідження в Україні 2013 : зб. наук. ст. — K. : 2014. — С. 241-242.

 99. Аксьонов Віктор Степанович. Погребение № 525 Нетайловского могильника (к вопросу о начальном этапе формирования салтово-маяцкой культуры) // Верхнедонской археологический сборник [Текст]. Выпуск 6. Материалы межрегиональной научной конференции «Археология восточноевропейской лесостепи: поиски, находки, проблемы», посвященной 125-летию первых археологических раскопок под эгидой Императорской Археологической Комиссии в Липецком крае (бывшем Задонском уезде Воронежской губернии), прошедшей в г. Липецке 20-22 декабря 2013 года / [отв. ред. А.Н. Бессуднов]. — Липецк: РИЦ ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 2014. — С. 408-415.

 100. Аксьонов Віктор Степанович. Полевые заметки к вопросу о постпогребальной обрядности аланского населения салтово-маяцкой культуры Подонцовья // Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Том II. — Казань : Отечество, 2014. — С. 262-266.

 101. Аксьонов Віктор Степанович. Поховання з візантійською пряжкою типу корінф з Нетайлівського могильника салтово-маяцької культури // Археологія. — 2014. — № 2. — С. 91-98.

 102. Аксьонов Віктор Степанович. Роботи на катакомбному могильнику біля с. Верхній Салтів // Археологічні дослідження в Україні 2013 : зб. наук. ст. — K. : 2014. — С. 242-244.

 103. Аксьонов Віктор Степанович, Лаптєв Олексій Олексійович. Освоение лесостепного Подонцовья в хазарское время: взгляд на проблему // Степи Европы в эпоху средневековья. — Том 12. — Донецк : ДонНУ, 2014. — С. 25-50.

 104. Аксьонов Віктор Степанович, Лаптєв Олексій Олексійович. Работы на салтовском кремационном могильнике у с. Кицевка Харьковской обл. // Археологічні дослідження в Україні 2013 : зб. наук. ст. — K. : 2014. — С. 244-245.

 105. Аксьонов Віктор Степанович. Богатое катакомбное захоронение с Верхне-Салтовского IV могильника // Старожитності 2014-2015: Харківський історико-археологічний щорічник. — 2015. — Вип. 13. — С. 288-305.

 106. Аксьонов Віктор Степанович. Дослідження раньосередньовічного катакомбного могильника біля с. Верхній Салтів // Археологічні дослідження в Україні 2014. — К. : Стародавній Світ, 2015. — С. 223-225.

 107. Аксьонов Віктор Степанович. Новые погребения в дромосе на Верхне-Салтовском IV катакомбном могильнике // LAUREA I. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. Материалы. – Харьков : НТМТ, 2015. — С. 12-17.

 108. Аксьонов Віктор Степанович. Поховання 529 Нетайлівського могильника // Археологія. — 2015. — № 2. — С. 84-91.

 109. Аксьонов Віктор Степанович. Пуговицы из раковины моллюсков у аланского населения салтово-маяцкой культуры (по материалам катакомбных могильников бассейна Северского Донца) // Хазарский альманах. — Т. 13. — М., 2015. – С. 65-81.

 110. Аксьонов Віктор Степанович. Роботи на Нетайлівському могильнику салтово-маяцької культури // Археологічні дослідження в Україні 2014. — К. : Стародавній Світ, 2015. — С. 221-223.

 111. Аксьонов Віктор Степанович. «И пусть пройдет немало лет, нам не забыть…» (памяти Натальи Владимировны Черниговой) // «И пусть пройдет немало лет, нам не забыть…» (памяти Натальи Владимировны Черниговой) // Верхньосалтівське городище. Одне життя у контексті великих досліджень. Пам’яті Н. В. Чернігової. — Харків : Видавництво Федорко, 2016. — С. 22-28.

 112. Аксьонов Віктор Степанович. Катакомба № 119 Верхне-Салтовского IV могильника под Харьковом // Российская археология. — 2016. — № 4. — С. 106-123.

 113. Аксьонов Віктор Степанович. Катакомба № 13 Верхнесалтовского III могильника: к вопросу о начальной дате возникновения памятника // Верхньосалтівське городище. Одне життя у контексті великих досліджень. Пам’яті Н. В. Чернігової. — Харків : Видавництво Федорко, 2016. — С. 90-99.

 114. Аксьонов Віктор Степанович. Катакомбы Верхне-Салтовского могильникана на фоне аланских погребальных сооружений салтово-маяцкой культуры Подонцовья: общее и особенное // Дивногорский сборник: труды музея-заповедника «Дивногорье». — Вып. 6. — Воронеж : Научная книга, 2016. — С. 178-196.

 115. Аксьонов Віктор Степанович. Некоторые замечания к вопросу интерпретации разрушенных скелетов в памятниках салтово-маяцкой культуры (по материалам Верхне-Салтовского IV могильника) // Древние некрополи и поселения: постпогребальные ритуалы, символические погребения и ограбления / отв. ред. Е.Н. Носов (Труды ИИМК РАН. Т. 46.). — СПб : Институт истории материальной культуры РАН, 2016. — С. 189-204.

 116. Аксьонов Віктор Степанович. Об одном типе амулетов аланского населения салтово-маяцкой культуры // Харьковский историко-археологический сборник. — Вып. 19. — Харьков: Мачулин Л.И., 2016. — С. 9-18.

 117. Аксьонов Віктор Степанович. Погребальное сооружениеи некоторые аспекты погребальной практики аланского населения Верхнего Салтова с точки зрения археолога-землекопа // Археология восточноевропейской лесостепи : материалы II-ой Международной научной конференции. Воронеж, 18-20 декабря 2015 года. — Воронеж : Воронежский государственный педагогический университет, 2016. — С. 235-245.

 118. Аксьонов Віктор Степанович. Подвески-амулеты в виде коней из катакомбных захоронений Верхне-Салтовского могильника: типология и хронология // Хазарский альманах. — Т. 14. — М., 2016. — С. 15-37.

 119. Аксьонов Віктор Степанович, Євсеєнко С.В., Ряполов Віктор Михайлович. Александр Александрович Тортика (1967–2015) // Хазарский альманах. — Т. 14. — М., 2016. — С. 401-410.

Тези наукових доповідей (повідомлень)

 1. Аксьонов Віктор Степанович. Обряд погребения с конем у населения салтовской культуры (по материалам могильника у с. Красная Горка) // История и археология Слободской Украины. Тезисы докладов и сообщений Всеукраинской конференции, посвященной 90-летию XII Археологического съезда. — Харьков, 1992. — С. 83-84.

 2. Аксьонов Віктор Степанович. Погребения с конями средневекового могильника Красная Горка // Сборник докладов 44-й студенческой научной конференции исторического факультета ХГУ. — Харьков: ХГУ, 1992. — С. 20-25.

 3. Аксьонов Віктор Степанович. Захоронения всадников Нетайловского могильника // Материалы и тезисы научной конференции, посвященной 30-летию кафедры историографии, источниковедения и археологии ХГУ (II Астаховские чтения). — Харьков, 1994. — С. 97-98.

 4. Аксьонов Віктор Степанович. Захоронения с конем у населения северо-западной части Хазарии (по материалам Нетайловского и Красногорского могильников) // Культуры степей Евразии второй половины I тысячелетия н.э.: тезисы докладов Международной научной археологической конференции (14-17 ноября 1995 г.), Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина. — Самара, 1995. — С. 10-12.

 5. Аксьонов Віктор Степанович. Импортная керамика в погребениях с конем могильника Красная Горка салтовской культуры // Проблемы археологии, древней и средневековой истории Украины. — Харьков, 1995. — С. 95-96.

 6. Аксьонов Віктор Степанович. Відображення етнокультурних контактів у похованнях вершників салтівської культури // V Міжнародна археологічна конференція студентів та молодих вчених. — Київ: КДУ, 1997. — С. 205-206.

 7. Аксьонов Віктор Степанович. К вопросу об уровне вооруженности салтовского населения в условиях пограничья // Проблемы истории и археологии Украины. К 140-летию со дня рождения Д.И. Багалея: Тезисы докладов научной конференции (Харьков, 16-18 апреля 1997 г.). – Харьков: Бизнес Информ, 1997. — С. 51.

 8. Аксьонов Віктор Степанович. Крымский импорт и хронология некоторых салтовских памятников верховьев Северского Донца // Культуры степей Евразии второй половины 1 тысячелетия н.э. (вопросы хронологии): тезисы докладов II Международной научной археологической конференции (17-20 ноября 1997 г.), Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина. — Самара, 1997. — С. 3-4.

 9. Аксьонов Віктор Степанович, Бабенко Леонід Іванович. До вивчення етнокультурних зв'язків населения Дніпро-Донецького межиріччя у V-VІI ст. н.е. (за матеріалами «антського» поховання біля с. Мохнач) // V Міжнародна археологічна конференція студентів та молодих вчених. — Київ: КДУ, 1997. — С. 206-207.

 10. Аксьонов Віктор Степанович, Бабенко Леонід Іванович. Поховання з речами «антського типу» біля с. Мохнач Харківської області // VIII Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство і культура» (Наукові доповіді та повідомлення). — Частина II. — Київ-Харків: Рідний край, 1997. — С. 225-226.

 11. Аксьонов Віктор Степанович, Міхеєв Володимир Кузьмич. Крымский импорт и хронология некоторых салтовских памятников верховий Северского Донца // Культуры степей Евразии второй половины I тысячелетия н.э. (вопросы хронологии). Материалы II Международной научной археологической конференции (17-20 ноября 1997 г.). Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина. — Самара, 1998. — С. 344-357.

 12. Аксьонов Віктор Степанович. К вопросу об обряде обезвреживания погребенных у аланского населения салтовской культуры // Проблемы истории и археологии Украины. Тезисы докладов научной конференции (Харьков, 21-23 октября 1999 г.). — Харьков, 1999. — С. 62.

 13. Аксьонов Віктор Степанович. К вопросу об этнической принадлежности погребений по обряду кремации салтовской культуры // Матеріали Міжнародної археологічної конференції "Етнічна історія та культура населения степу та лісостепу Євразії (від кам'яного віку по ранне середньовіччя)". — Дніпропетровськ, 1999. — С. 137-139.

 14. Аксьонов Віктор Степанович. Редкий тип бляшек-амулетов из Верхне-салтовского катакомбного могильника // Культуры степей Евразии второй половины I тысячелетия н.э. (из истории костюма): тезисы докладов III Международной археологической конференции. Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В.Алабина. — Самара, 2000. — С. 3-4.

 15. Аксьонов Віктор Степанович. Контакты венгров с аланами в IX веке — взаимопроникновение культур // Северный Кавказ и кочевой мир степей Евразии: V «Минаевские чтения» по археологии, этнографии и краеведению Северного Кавказа. Тезисы докладов межрегиональной научной конференции (12-15 апреля 2001г.). — Ставрополь, 2001. — С. 113-115.

 16. Аксьонов Віктор Степанович. Организация музейного дела в современной школе // Освітні традиції Слобожанщини на межі тисячоліть: Матеріали науково-методичної конференції. (Перші Каразинські читання, Богодухів, 11 травня 2001 p.). — Харків, 2001. — С. 174-177.

 17. Аксьонов Віктор Степанович. Редкий тип бляшек-амулетов из Верхнесалтовского катакомбного могильника // Культуры Евразийских степей второй половины I тысячелетия н.э. (из истории костюма). Материалы Международной научной археологической конференции. Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина. — Самара, 2001. — Т. 2. — С. 132-140.

 18. Аксьонов Віктор Степанович. Структура семьи у алан бассейна Северского Донца по данным катакомбных могильников салтовской культуры // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы Международной научной конференции, посвященной 10-летию независимости Украины. 16-18 мая 2001 года. — Харьков, 2001. — С. 83.

 19. Аксьонов Віктор Степанович. К вопросу о существовании памятников этнических хазар в верхнем течении Северского Донца // Хазары. Второй Международный коллоквиум. Тезисы. — Москва, 2002. — С. 9-11.

 20. Аксьонов Віктор Степанович. К вопросу интерпретации некоторых комплексов Маяцкого селища // Проблеми історії та археології України. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції до 100-річчя XII Археологічного з'їзду в Харкові 25-26 жовтня 2002 року. — Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. — С. 64-67.

 21. Аксьонов Віктор Степанович. К проблеме создания районных краеведческих музеев (на примере верхне-салтовского историко-археологического музея-заповедника) // «3 досвіду роботи музеїв Донецької, Харківської, Луганської областей»: матеріали обласного науково-практичного семінару музейних працівників Донецької області. — Донецьк, 2003. — С. 69-74.

 22. Аксьонов Віктор Степанович. Биритуализм как элемент кочевого характера ведения хозяйства салтовским населением бассейна Северского Донца (на примере захоронений могильника Красная Горка) // VIII Сходознавчі читання А.Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2-3 червня 2004 р. — Київ, 2004. — С. 116-117.

 23. Аксьонов Віктор Степанович. Бронзовые зеркала из грунтовых могильников салтовской культуры бассейна Северского Донца // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы V Международной научной конференции, посвященной 350-летию г. Харькова и 200-летию Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. 4-6 ноября 2004 года. — Харьков, 2004. — С. 84-85.

 24. Аксьонов Віктор Степанович. К вопросу об изучении этнического единства кремаций VIII-IX вв. Кубани и Подонцовья (на примере Сухогомольшанского могильника салтовской культуры) // V Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Этнические процессы. — Керчь. 2004. — С. 8-12.

 25. Аксьонов Віктор Степанович. Семантика посуды в урновых кремациях могильника салтовской культуры Сухая Гомольша // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи. Матеріали міжнародної наукової конференції. 12-13 жовтня 2004 p. — Харків, 2004. — С. 161-162.

 26. Хоружа Майя Володимирівна, Аксьонов Віктор Степанович. Семантика жилого пространства в катакомбе №72 Верхне-Салтовского могильника // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы V Международной научной конференции, посвященной 350-летию г. Харькова и 200-летию Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. 4-6 ноября 2004 года. — Харьков, 2004. — С. 85-86.

 27. Аксьонов Віктор Степанович. Луки из погребений салтовского могильника Красная Горка // Проблеми дослідження пам'яток археологи Східної України: Матеріали ІІ-ї Луганської міжнародної історико-археологічної конференції, присвяченої 85-річчю Луганського обласного краєзнавчого музею. — Луганськ, 2005. — С. 156-158.

 28. Аксьонов Віктор Степанович. Погребальный обряд Нетайловского могильника (к вопросу о верованиях праболгарского населения Подонцовья в хазарское время) // IX Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції м. Київ 1-2 червня 2005 р. — Київ, 2005. — С. 79-80.

 29. Аксьонов Віктор Степанович. Проблемы охраны историко-культурного наследия в Харьковской области // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (на базі Державного історико-архітектурного заповідника м. Святогірськ Донецької області). 25-27 травня 2005 року. — Слов'янськ: Печатный двор, 2005. — С. 7-11.

 30. Хоружа Майя Володимирівна, Аксьонов Віктор Степанович. Катакомбные захоронения Верхне-Салтовского археологического комплекса (к вопросу освоения аланским населением верхнего Подонцовья) // Проблеми дослідження пам'яток археології Східної України: Матеріали ІІ-ї Луганської міжнародної історико-археологічної конференції, присвяченої 85-річчю Луганського обласного краєзнавчого музею. — Луганськ, 2005. — С. 154-156.

 31. Аксьонов Віктор Степанович. Вещи славянского облика с салтовских памятников Верхнего Подонечья // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. Межденародная научная конференция, посвященная 10-летию со дня рождения Гали Федоровны Корзухиной. Тезисы докладов. Санкт-Петербург, 10-15 апреля 2006 г. — Санкт-Петербург, 2006. — С. 12-14.

 32. Аксьонов Віктор Степанович. К вопросу о контактах полукочевого и оседлого населения VIII — начала X вв. в бассейне Северского Донца (по материалам женских украшений из захоронений салтовского времени) // XI Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції м. Київ 7-8 червня 2007 p. — Київ, 2007. — С. 62-65.

 33. Аксьонов Віктор Степанович. К вопросу о характере контактов алано-болгар Подонцовья с населением Волго-Окского междуречья и Прикамья в хазарское время // Сіверщина в контексті історії України. Матеріали шостої науково-практичної конференції (17-18травня 2007 р.). — Суми: Еллада, 2007. — С. 45-47.

 34. Аксьонов Віктор Степанович. Личные украшения как показатель этнокультурных контактов салтовского населения бассейна Северского Донца (на материалах Нетайловского грунтового могильника) // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы VI Международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика В.П. Бузескула (Харьков, 10-11 октября 2008 г.). — Харьков: НТМТ, 2008. — С. 71.

 35. Аксьонов Віктор Степанович. Новые захоронения с конем Нетайловского могильника (к вопросу о салтовско-мадьярских контактах) // Восточнославянский мир Днепро-Донского междуречья и кочевники южно-русских степей в эпоху раннего средневековья. Материалы научной конференции. — Воронеж: Истоки, 2008. — С. 42-43.

 36. Аксьонов Віктор Степанович. Вещи славянского облика на салтовских памятниках Верхнего Подонечья // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Гали Фёдоровны Корзухиной (Санкт-Петербург, 10-16 апреля 2006 г.). — Санкт-Петербург: Нестор-История, 2010. — С. 72-78.

 37. Аксьонов Віктор Степанович. К вопросу об исходном районе проживания населения, оставившего памятники раннесалтовского времени в бассейне Северского Донца (по материалам Нетайловского грунтового могильника) // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников и культур Северного Кавказа. XXVI «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Магас, 26- 30 апреля 2010 г. Тезисы докладов. — Магас, 2010. — С. 5-7.

 38. Аксьонов Віктор Степанович. Погребения всадников Нетайловского могильника салтовской культуры (по материалам раскопок 2000-2009 гг.) // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VII Международной археологической конференции (Харьков, 28-29 октября 2010 г.). — Харьков: НТМТ, 2010. — С. 64.

 39. Аксьонов Віктор Степанович. Элементы поясной гарнитуры раннесалтовского времени из погребений Нетайловского грунтового могильника (раскопки 2009 г.) // Актуальні питания вітчизняної та світової історії. Збірник Всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2010 року. — Суми: Видавництво Сумського державного університету, 2010. — С. 16-19.

 40. Аксьонов Віктор Степанович. Новые материалы к постпогребальной обрядности аланского населения Подонцовья (по материалам Верхне-Салтовского IV катакомбного могильника) // Салтово-маяцька археологічна культура: 110 років від початку вивчення на Харківщині : збірник наукових праць, присвячених проблемам та перспективам сал- товознавства, за матеріалами Міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті Сло- божанські читання» / упоряд. Г.Є. Свистун. — Харків : Видавець Савчук О. О. ; ОКЗ «Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини», 2011. — С. 7-13.

 41. Аксьонов Віктор Степанович. К вопросу о погребениях с разрушенными костяками на катакомбных могильниках салтовской культуры Подонечья // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VIII Международной археологической конференции (Харьков, 9-10 ноября 2012 г.). — Харьков: НТМТ, 2012. — С. 74.

 42. Аксьонов Віктор Степанович. Катакомбные захоронения Верхне-Салтовского археологического комплекса с Т-образными фибулами // Салтово-маяцька культура: проблеми та дослідження: збірник наукових праць, присвячених проблемам салтовознавства та перспективи салтовознавства за матеріалами Міжнародної наукової конференції «XVI Слобожанські читання». — Харків: Вид-во Савчук О.О., 2012. — С. 10-18.

 43. Аксьонов Віктор Степанович. Начальный этап формирования лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры (по материалам погребальных памятников Харьковщины) // Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України. Матеріали III Луганської міжнародної історико-археологічної конференції, присвяченої пам’яті С.Н. Братченка. — Луганськ: Видавничо-поліграфічний центр ТОВ «Елтон-2», 2012. — С. 408-413.

 44. Аксьонов Віктор Степанович, Хоружа Майя Володимирівна. Наборы личных украшений населения лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры (этнический аспект) // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VIII Международной археологической конференции (Харьков, 9-10 ноября 2012 г.). — Харьков: НТМТ, 2012. — С. 75.

 45. Аксьонов Віктор Степанович. Пряжки-пуговицы из раковины в катакомбных погребениях аланского населения Подонцовья // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы IX Международной научной конференции (Харьков, 30-31 октября 2014 г.). — Х. : НТМТ, 2014. — С. 49.

 46. Аксьонов Віктор Степанович. «Посмертный дар» из раннесредневековых катакомб Верхне-Салтовского могильника — попытка интерпретации // Проблеми історії та археології України : матеріали Х Міжнародної наукової конференції, присвяченої 125­річчю професора К. Е. Гриневича 4–5 листопада 2016 року. — Х. : НТМТ, 2016. — С. 44.

Науково-популярні статті

 1. Аксьонов Віктор Степанович. Верхній Салтів — хозарська столиця. — Губернія. — 2006. — № 6. — С. 47-49.

 2. Аксьонов Віктор Степанович. Форпост Верхний Салтов. — Восточная коллекция. — 2006. — № 2 (25). — С. 72-76.

Автореферати дисертацій

 1. Аксьонов Віктор Степанович. Поховання з конем другої половини VIII - IX ст. верхньої течії р. Сіверський Донець (за матеріалами салтівських грунтових могильників) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04. — Київ, 2000. — 20 с.

Посібники, довідники

 1. Гордієнко-Митрофанова Ія Володимирівна, Аксьонов Віктор Степанович. Язычество восточных славян (VIII-X вв. н.э.) : учеб. пособие. — Киев: Миллениум, 2003. — 224 с.

 2. Аксьонов Віктор Степанович, Бабенко Леонід Іванович. Відділ археології Харківського історичного музею (1991-2010) : бібліографічний покажчик. — Харків: Мачулін, 2011. – 48 с.