Панель користувача

Вікторина, тест на знання історії
Персоналія
Інформація про автора публікацій

Бабенко Леонід Іванович

ОСНОВНЕ:
У 1992 році закінчив історичний факультет Харківського державного університету. З 21 липня 1992 року працює у відділі археології Харківського історичного музею. Автор 1 монографії та близько 80 публікацій.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:
археологія, археологія раннього залізного віку Східної Європи, історія археологічних колекцій Харківського історичного музею,

Наукові монографії

 1. Бабенко Леонід Іванович. Песочинский курганный могильник скифского времени: Монография. — Харьков : Райдер, 2005. — 284 с.

Наукові статті

 1. Бабенко Леонід Іванович. Скифское бронзовое навершие из собрания Харьковского исторического музея // Вісник Харківського державного університету. — 1998. — №413: Історія. — Вип. 30. — С. 25-28.

 2. Аксьонов Віктор Степанович, Бабенко Леонід Іванович. Погребение VI-VII веков н.э. у села Мохнач // Российская археология. — 1998. — № 3. — С. 111-122.

 3. Бабенко Леонід Іванович. Реконструкция тиары скифского времени из Песочинского курганного могильника // Донская археология. — 1999. — № 2. – С. 85-90.

 4. Аксьонов Віктор Степанович, Бабенко Леонід Іванович. Случайная находка у с. Мохнач // Древности 1997-1998. — Харьков, 1999. — С. 216-217.

 5. Бабенко Леонід Іванович. Біметалічне навершя скіфської доби // Археологія. — 2000. — № 3. — С. 147-148.

 6. Бабенко Леонід Іванович. Погребальные сооружения Песочинского курганного могильника скифского времени // Археология и древняя архитектура Левобережной Украины и смежных терри торий. — Донецк: Східний видавничий дім, 2000. — С. 32-33.

 7. Бабенко Леонід Іванович. Жіночий головний убір IV ст. до н.е. з кургану 8 біля с Пісочин Харківської області // Археологія. — 2002. — № 4. — С. 59-69.

 8. Бабенко Леонід Іванович. Реконструкция модели мирового пространства в рамках археологической экспозиции // Літопис Донбасу №11. — Донецьк, 2003. — С. 79-84.

 9. Бабенко Леонід Іванович. Античный импорт в погребениях Песочинского могильника // Российская археология. — 2004. — № 3. — С. 147-159.

 10. Бабенко Леонід Іванович. Глиняний посуд у поховальному обряді пісочинського курганного могильника // Український керамологічний журнал. — 2004. — № 1. — С. 133-138.

 11. Бабенко Леонід Іванович. Комплекс речей поховання IV ст. до н.е. біля Пересічної // Археологія. — 2004. — № 3. — С. 33-37.

 12. Бабенко Леонід Іванович. Біметалевий меч скіфського часу з колекції Харківського історичного музею // Археологія : Науковий журнал. — 2006. — №2. — С.53-57.

 13. Бабенко Леонід Іванович. Образи фантастичних істот у декорі одягу сіверськодонецького населения V-IV ст. до н.е. // Музейні читання. Матеріали наукової конференції "Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки". 5-6 грудня 2005 р. — К., 2006. — С. 76-81.

 14. Бабенко Леонід Іванович. Предмети озброєння та військового спорядження у похованнях Протопопівського курганного могильника // Харьковский археологический сборник. — Харьков: Мачулин, 2007. — Вып.2. — С. 30-39.

 15. Аксьонов Віктор Степанович, Бабенко Леонід Іванович. Поховання IV ст. до н. е. поблизу смт Коротич // Археологічні дослідження в Україні 2005-2007 р. — Київ-Запоріжжя: ІА HAH України; Дике поле, 2007. — Вип.9. — С. 72-75.

 16. Бабенко Леонід Іванович. Спорядження коня у населения сіверськодонецького регіону (за матеріалами поховальних пам'яток V ст. до н.е.) // Проблемы археологии Восточной Европы. К 85-летию Бориса Андреевича Шрамко. — Харьков: Курсор, 2008. — С. 28-38.

 17. Аксьонов Віктор Степанович, Бабенко Леонід Іванович. Катакомбне поховання IV ст. до н.е. поблизу смт. Коротич // Проблемы археологии Восточной Европы. К 85-летию Бориса Андрее вича Шрамко. — Харьков: Курсор, 2008. — С. 7-18.

 18. Бабенко Леонід Іванович. Захоронения с доспехом у северскодонецких племен в скифское время // Харьковский археологический сборник. — Харьков: Мачулин, 2009. — Вып. 4. — С. 36-48.

 19. Бабенко Леонід Іванович. Новые находки скифских кинжалов на Харьковщине // Эпоха раннего железа. Сборник научных трудов к 60-летию С. А. Скорого. — Киев-Полтава, 2009. — С. 19-29.

 20. Бабенко Леонід Іванович. Поховальний обряд Протопопівського курганного могильника // Старожитності: Харківський історико-археологічний щорічник. — 2009. — Вип. 8. — С. 44-56.

 21. Бабенко Леонід Іванович. Скіфське поховання V cт. до н.е. поблизу смт Коротич на Харківщині // Археологія. — 2009. — № 1. — С. 52-61.

 22. Бабенко Леонід Іванович. [Гречко Д. С. Населення скіфського часу на Сіверському Дінці. — Київ: Институт археологии НАН Украины, 2010. — 286 с., 118 рис.] // Старожитності: Харківський історико-археологічний щорічник. — 2010. — Вип. 9. — С. 358-364.

 23. Бабенко Леонід Іванович. Кургани скіфського часу на північно-східній околиці Харкова // Археологія. — 2011. — № 2. — С.84-95.

 24. Бабенко Леонід Іванович. Проблема поліетнічності сіверськодонецького населення у скіфську добу // Древности Восточной Европы. Сборник научных трудов к 90-летию Б.А.Шрамко. — Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2011. — С. 37-46.

 25. Бабенко Леонід Іванович. До 60-річчя Юрія Володимировича Буйнова // Археологія : наук. журн. — 2012. — № 2. — С. 145-147

 26. Бабенко Леонід Іванович. К истории коллекции предметов из Литого (Мельгуновского) кургана // Российская археология. — 2012. — № 3. — С.20-27.

 27. Бабенко Леонід Іванович. Об одном иконографическом варианте образа грифона в греко-скифской торевтике // Старожитності: Харківський історико-археологічний щорічник. — 2012. — Вип. 11. — С. 105-116.

 28. Бабенко Леонід Іванович. До семантики центральної сцени пекторалі з Товстої Могили // Старожитності: Харківський історико-археологічний щорічник. — 2013. — Вип. 12. — С. 111-122.

 29. Бабенко Леонід Іванович. О семантике композиции пекторали из Толстой Могилы // Боспорский феномен. Греки и варвары на Евразийском перекрёстке: Материалы международной научной конференции (Санкт-Петербург, 19-22 ноября 2013 г.). — СПб. : Нестор-История, 2013. — С. 449-454.

 30. Бабенко Леонід Іванович. Колчанные наборы Протопоповского курганного могильника: состав и хронология // Война и военное дело в скифо-сарматском мире: материалы Международной научной конференции, посвящённой памяти А.И. Мелюковой (с. Кагальник, 26-29 апреля 2014 г.). — Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2014. — C. 11-27.

 31. Бабенко Леонід Іванович. Об атрибуции уздечных блях из Перещепинского курганного могильника // Феномен Більського городища - 2014: До 70-річчя відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України та 80-річчя від дня народження видатного українського археолога професора Є. В. Черненка (1934—2007) : збірник матеріалів наукової конференції. — К. ; Полтава : ЦП НАНУ і УТОПТК, 2014. — C. 18-21.

 32. Бабенко Леонід Іванович, Задніков Станіслав Анатолійович. Круглые листовые бляхи из Александропольского кургана // Наукові записки. Серія: Історичні науки. — Вип.21: Актуальні проблеми археології та історії раннього залізного віку. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Виниченка, 2014. — С.123-140.

 33. Бабенко Леонід Іванович, Вальчак Сергій Борисович. Удивительное “хронопутешествие” одной известной находки // Российская археология. — 2014. — № 1. — С. 137–142.

 34. Бабенко Леонід Іванович. Амфора из кургана Солоха из фондов Харьковского исторического музея // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. — 2015. — Вып. 40. — С. 120-124, 250.

 35. Бабенко Леонід Іванович. Золотая бляшка с изображением паука из собрания Харьковского исторического музея // Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 77 : Археология без границ : коллекции, проблемы, исследования, гипотезы / Государственный Эрмитаж. — СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. — С. 66-75.

 36. Бабенко Леонід Іванович. Золотые нашивные бляшки из кургана Верхний Рогачик: критика источника // Российская археология. — 2015. — № 3. — С. 67-78.

 37. Бабенко Леонід Іванович. Золоті підвіски із Олександропільського кургану у колекції Харківського історичного музею // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. — Київ, Музей історичних коштовностей України – філіал Національного музею історії України, 10–12 листопада 2014 р. — К., 2015. — С. 47-52.

 38. Бабенко Леонід Іванович. Колчанные наборы Протопоповского курганного могильника: состав и хронология // Война и военное дело в скифо-сарматском мире: материалы Международной научной конференции, посвящённой памяти А.И. Мелюковой (Кагальник, 26-29 апреля 2014 г.). — Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2015. — C. 9-16.

 39. Бабенко Леонід Іванович. Об атрибуции скифских уздечных блях в виде лапы животного или кисти руки // Старожитності 2014-2015: Харківський історико-археологічний щорічник. — 2015. — Вип. 13. — С. 124-137.

 40. Бабенко Леонід Іванович. Об интерпретации изображений на щитках бронзовых перстней из Бельского городища // Археологія і давня історія України. — 2015. — № 2 (15). Старожитності раннього залізного віку. — С. 11-20.

 41. Бабенко Леонід Іванович, Шелехань Олександр Володимирович. Кинджали із сегментоподібним перехрестям у зібранні Харківського історичного музею // Археологія. — 2015. — № 4. — С. 77-91.

 42. Сніжко Ірина Анатоліївна, Бабенко Леонід Іванович. Маловідома сторінка наукової біографії Е. М. Кадєєвої // LAUREA I. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. Материалы. – Харьков : НТМТ, 2015. — С. 194-197.

 43. Бабенко Леонід Іванович. Глиняний посуд з поховань Протопопівського курганного могильника // Феномен Більського городища – 2016: До 95-річчя від дня народження визначного українського археолога професора Б. А. Шрамка (1921—2012) та 110-річчя від початку археологічних досліджень Більського городища : збірник наук. пр. і мат-лів конф. / Ред. кол.: В. М. Вадімов, В. В. Вождаєнко, О. Б. Супруненко(відп. ред.) та ін. / ЦП НАН України і УТОПІК; ЦОДПА; ІКЗ «Більськ». — К. ; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2016. — С. 158-168.

 44. Бабенко Леонід Іванович. Пан и сюжет пекторали – неслучайные совпадения? // Археологія і давня історія України. — Вип. 2 (19). — 2016. — С. 9-26.

 45. Бабенко Леонід Іванович. Два монетных сюжета на изделиях греко-скифской торевтики // Археологія і давня історія України. — 2017. — Вип. 2 (23). Старожитності раннього залізного віку. — С. 30-39.

 46. Бабенко Леонід Іванович. Шарнирные петли пекторали из Толстой могилы // Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки». Київ, Музей історичних коштовностей України, 21-22 листопада 2016 р. — К. : Фенікс, 2017. — С.37-47.

Тези наукових доповідей (повідомлень)

 1. Бабенко Леонід Іванович. Про методику дослідження форм стародавнього посуду у музейній практиці // Проблеми музеєнавства, збереження та відновлення історичної пам'яті. Наукова конференція з питань музеезнавства та історичного краєзнавства 24-25 травня 1994 р. Тези доповідей. — Харків: ХДІК, 1994. — С. 11-13.

 2. Бабенко Леонід Іванович. Кінь у поховальному обряді сіверськодонецького регіону у скіфський час // VIII Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство і культура» (Наукові доповіді та повідомлення). — Частина II. — Київ-Харків: Рідний край, 1997. — С. 226-228.

 3. Бабенко Леонід Іванович. Погребальный обряд Песочинского курганного могильника скифского времени // Проблемы истории и археологии Украины. К 140-летию со дня рождения Д.И. Багалея: Тезисы докладов научной конференции (Харьков, 16-18 апреля 1997 г.). — Харьков, 1997. — С. 25-26.

 4. Аксьонов Віктор Степанович, Бабенко Леонід Іванович. До вивчення етнокультурних зв'язків населения Дніпро-Донецького межиріччя у V-VІI ст. н.е. (за матеріалами «антського» поховання біля с. Мохнач) // V Міжнародна археологічна конференція студентів та молодих вчених. — Київ: КДУ, 1997. — С. 206-207.

 5. Аксьонов Віктор Степанович, Бабенко Леонід Іванович. Поховання з речами «антського типу» біля с. Мохнач Харківської області // VIII Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство і культура» (Наукові доповіді та повідомлення). — Частина II. — Київ-Харків: Рідний край, 1997. — С. 225-226.

 6. Бабенко Леонід Іванович. Об одной черте погребального обряда населения северскодонецкого региона в скифское время // Проблемы истории и археологии Украины. Тезисы докладов научной конференции (Харьков, 21-23 октября 1999 г.). — Харьков, 1999. — С. 24-25.

 7. Бабенко Леонід Іванович. О характере погребений с вещами скифского типа в донецко-донской лесостепи // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы Международной научной конференции, посвященной 10-летию независимости Украины. 16-18 мая 2001 года. — Харьков, 2001. — С. 42-43.

 8. Бабенко Леонід Іванович, Чижова Юлія Олександрівна. К вопросу о семантике сюжета «танцующие менады» // 175 лет Керченскому Музею Древностей (27-29 июля 2001 г.). — Керчь, 2001. — С. 87-89.

 9. Бабенко Леонід Іванович. Об этнической ситуации в северскодонецком регионе в IV в до н.э. // Проблеми історії та археології України. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції до 100-річчя XII Археологічного з'їзду в Харкові 25-26 жовтня 2002 року. — Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. — Харків, 2003. — С. 32-34.

 10. Бабенко Леонід Іванович. Реконструкция модели мирового пространства в рамках археологической экспозиции // «З досвіду роботи музеїв Донецької, Харківської, Луганської областей»: матеріали обласного науково-практичного семінару музейних працівників Донецької області. — Донецьк, 2003. — С. 75-78.

 11. Бабенко Леонід Іванович. Об одной редкой категории кухонной утвари из кургана № 18 песочинского могильника // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи. Матеріали міжнародної наукової конференції. 12-13 жовтня 2004 p. — Харків, 2004. — С. 162-164.

 12. Бабенко Леонід Іванович. Социальная характеристика погребений песочинского курганного могильника // VIII Сходознавчі читання А.Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2-3 червня 2004 p. — Київ, 2004. — С. 117-119.

 13. Бабенко Леонід Іванович. Хронологія поховань пісочинського курганного могильника // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы V Международной научной конференции, посвященной 350-летию г. Харькова и 200-летию Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. 4-6 ноября 2004 года. — Харьков, 2004. — С. 29-30.

 14. Бабенко Леонід Іванович, Чижова Юлія Олександрівна. Зеркала из погребений Песочинского курганного могильника // Проблеми дослідження пам'яток археології Східної України: Матеріали ІI-ї Луганської міжнародної історико-археологічної конференції, присвяченої 85-річчю Луганського обласного краєзнавчого музею. — Луганськ, 2005. — С. 131-134.

 15. Бабенко Леонід Іванович. Курганний могильник V ст. до н.е. біля с. Протопопівка Дергачівського району на Харківщині // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы VI Международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика В.П. Бузескула (Харьков, 10-11 октября 2008 г.). — Харьков: НТМТ, 2008. — С. 22.

 16. Бабенко Леонід Іванович. К истории коллекции предметов из Литого (Мельгуновского) кургана // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VII Международной археологической конференции (Харьков, 28-29 октября 2010 г.). — Харьков: НТМТ, 2010. — С. 28-29.

 17. Бабенко Леонід Іванович. О некоторых биметаллических мечах скифского времени с территории Кавказа // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников и культур Северного Кавказа. XXVI «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Магас, 26-30 апреля 2010 г. Тезисы докладов. – Магас, 2010. — С. 26-28.

 18. Бабенко Леонід Іванович. Кончина Атея: трагическая гибель или счастливая развязка? // Роль войны и военного дела в развитии древних и средневековых обществ. Тезисы докладов Всероссийской научной конференции / Отв. ред. В.И. Гуляев. — М. : Институт археологии РАН, 2012. — С. 26.

 19. Бабенко Леонід Іванович. О содержимом амфоры на пекторали из Толстой Могилы // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VIII Международной археологической конференции (Харьков, 9-10 ноября 2012 г.). — Харьков: НТМТ, 2012. — С. 24.

 20. Бабенко Леонід Іванович, Вальчак Сергій Борисович. Еще раз об атрибуции черногоровских удил: 20 лет спустя // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VIII Международной археологической конференции (Харьков, 9-10 ноября 2012 г.). — Харьков: НТМТ, 2012. — С. 25.

 21. Бабенко Леонід Іванович. О составе пластинчатой аппликации из кургана Верхний Рогачик // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы IX Международной научной конференции (Харьков, 30-31 октября 2014 г.). — Х. : НТМТ, 2014. — С. 20.

 22. Бабенко Леонід Іванович. О количестве наверший из Чмыревой Могилы // Проблеми історії та археології України : матеріали Х Міжнародної наукової конференції, присвяченої 125­річчю професора К. Е. Гриневича 4–5 листопада 2016 року. — Х. : НТМТ, 2016. — С. 19.

Науково-популярні статті

 1. Бабенко Леонід Іванович. Скарби слобожанських курганів. — Губернія. — 2005. — № 6. — С. 36-39.

Посібники, довідники

 1. Аксьонов Віктор Степанович, Бабенко Леонід Іванович. Відділ археології Харківського історичного музею (1991-2010) : бібліографічний покажчик. — Харків: Мачулін, 2011. – 48 с.