Харківський історичний музей

Зеркала из погребений Песочинского курганного могильника

Бабенко Леонід Іванович, Чижова Юлія Олександрівна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005

Проблеми дослідження пам'яток археології Східної України: Матеріали ІI-ї Луганської міжнародної історико-археологічної конференції, присвяченої 85-річчю Луганського обласного краєзнавчого музею. — Луганськ, 2005. — С. 131-134.

Файл: Зеркала из погребений Песочинского курганного могильника