Харківський історичний музей

Катакомбные захоронения Верхне-Салтовского археологического комплекса (к вопросу освоения аланским населением верхнего Подонцовья)

Хоружа Майя Володимирівна, Аксьонов Віктор Степанович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005

Проблеми дослідження пам'яток археології Східної України: Матеріали ІІ-ї Луганської міжнародної історико-археологічної конференції, присвяченої 85-річчю Луганського обласного краєзнавчого музею. — Луганськ, 2005. — С. 154-156.

Файл: Катакомбные захоронения Верхне-Салтовского археологического комплекса (к вопросу освоения аланским населением верхнего Подонцовья)