Харківський історичний музей

Социальная характеристика погребений песочинского курганного могильника

Бабенко Леонід Іванович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004

VIII Сходознавчі читання А.Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2-3 червня 2004 p. — Київ, 2004. — С. 117-119.

Файл: Социальная характеристика погребений песочинского курганного могильника