Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Бронзовый идол из фондов Харьковского исторического музея

Хоружа Майя Володимирівна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004

Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи. Матеріали міжнародної наукової конференції. 12-13 жовтня 2004 р. — Харків, 2004. — С. 164-165.

Файл: Бронзовый идол из фондов Харьковского исторического музея