Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Поховальна обрядовість українців Слобожанщини ХІХ - ХХІ ст. : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05

Сушко Валентина Анатоліївна

Автореферати дисертацій 2007

Київ, 2007. — 19 с.

Файл: Поховальна обрядовість українців Слобожанщини ХІХ - ХХІ ст. : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05