Харківський історичний музей

Відображення етнокультурних контактів у похованнях вершників салтівської культури

Аксьонов Віктор Степанович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997

V Міжнародна археологічна конференція студентів та молодих вчених. — Київ: КДУ, 1997. — С. 205-206.

Файл: Відображення етнокультурних контактів у похованнях вершників салтівської культури