Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Кінь у поховальному обряді сіверськодонецького регіону у скіфський час

Бабенко Леонід Іванович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997

VIII Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство і культура» (Наукові доповіді та повідомлення). — Частина II. — Київ-Харків: Рідний край, 1997. — С. 226-228.

Файл: Кінь у поховальному обряді сіверськодонецького регіону у скіфський час