Харківський історичний музей

Історія вивчення давнього кам'яного віку на Харківщині

Сніжко Ірина Анатоліївна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 1994

Проблеми музеєзнавства, збереження та відновлення історичної пам'яті. Наукова конференція з питань музеєзнавства та історичного краєзнавства 24-25 травня 1994 р. Тези доповідей. — Харків: ХДІК, 1994. — С. 67-69.

Файл: Історія вивчення давнього кам'яного віку на Харківщині