Харківський історичний музей

К вопросу выделения посуды степных форм на поселениях скифского времени лесостепной части бассейна Северского Донца

Пеляшенко Костянтин Юрійович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005

Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України: Матеріали 2-ї Луганської міжнародної історико-археологічної конференції, присвяченої 85-річчю Луганського обласного краєзнавчого музею). — К.: Шлях, 2005. — С. 124-126.

Файл: К вопросу выделения посуды степных форм на поселениях скифского времени лесостепной части бассейна Северского Донца