Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Ліпний посуд з курганних некрополів Більського городища

Пеляшенко Костянтин Юрійович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012

Феномен Більського городища: збереження, дослідження та популяризація найбільшої в Європі пам’ятки доби раннього залізного віку: зб. наук. праць та матер. наук. конф. — Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. — С. 22-25.

Файл: Ліпний посуд з курганних некрополів Більського городища