Харківський історичний музей

Новые материалы к постпогребальной обрядности аланского населения Подонцовья (по материалам Верхне-Салтовского IV катакомбного могильника)

Аксьонов Віктор Степанович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2011

Салтово-маяцька археологічна культура: 110 років від початку вивчення на Харківщині : збірник наукових праць, присвячених проблемам та перспективам сал- товознавства, за матеріалами Міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті Сло- божанські читання» / упоряд. Г.Є. Свистун. — Харків : Видавець Савчук О. О. ; ОКЗ «Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини», 2011. — С. 7-13.

Файл: Новые материалы к постпогребальной обрядности аланского населения Подонцовья (по материалам Верхне-Салтовского IV катакомбного могильника)