Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Исторические фестивали и литературно-исторические ролевые игры как современный способ существования традиционной культуры

Бадаєв Дмитро Володимирович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012

Традиційна культура в умовах глобалізації: культурна ідентифікація та інформаційне суспільство: матеріали науково-практичної конференції (18-19 травня 2012 року). — Харків, 2012. — С. 6-8.

Файл: Исторические фестивали и литературно-исторические ролевые игры как современный способ существования традиционной культуры