Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Глобалізаційні процеси та етнокультурний простір незалежної України

Орел Людмила Михайлівна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012

Традиційна культура в умовах глобалізації: культурна ідентифікація та інформаційне суспільство: матеріали науково-практичної конференції (18-19 травня 2012 року). — Харків, 2012. — С. 117-122.

Файл: Глобалізаційні процеси та етнокультурний простір незалежної України