Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

До питання міжкультурної комунікації в контексті сучасного інформаційного суспільства

Орел Людмила Михайлівна, Фененко Андрій Олегович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012

Традиційна культура в умовах глобалізації: культурна ідентифікація та інформаційне суспільство: матеріали науково-практичної конференції (18-19 травня 2012 року). — Харків, 2012. — С. 123-127.

Файл: До питання міжкультурної комунікації в контексті сучасного інформаційного суспільства