Харківський історичний музей

Можливі підходи до використання етнографічної спадщини в музейній роботі

Пантєлєй Олена Михайлівна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012

Традиційна культура в умовах глобалізації: культурна ідентифікація та інформаційне суспільство: матеріали науково-практичної конференції (18-19 травня 2012 року). — Харків, 2012. — С. 140-142.

Файл: Можливі підходи до використання етнографічної спадщини в музейній роботі