Харківський історичний музей

Люди честі: новий погляд на відомі події

Казус Валентина Олександрівна, Дейнеко Сергій Миколайович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012

Теория и практика воспитания современной молодежи: ценности, содержание, технологии : материалы международной научно-практической конференции 26-29 сентября 2012 г. — Луганск-Краснодон, 2012. — C. 141-145

Файл: Люди честі: новий погляд на відомі події