Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Сучасний зміст та методи національно-патріотичного виховання молоді

Конюшенко Юлія Анатоліївна, Богданов Денис Валерійович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012

Теория и практика воспитания современной молодежи: ценности, содержание, технологии : материалы международной научно-практической конференции 26-29 сентября 2012 г. — Луганск-Краснодон, 2012. — С. 45-48.

Файл: Сучасний зміст та методи національно-патріотичного виховання молоді