Харківський історичний музей

Міжпоколінна трансформація статевих ідеалів та стереотипів в українському суспільстві XX ст. (за матеріалами Слобідської України)

Сушко Валентина Анатоліївна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2003

Проблеми історії та археології України. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції до 100-річчя XII Археологічного з’їзду в м. Харкові 25-26 жовтня 2002 р. — Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. — C. 134-137.

Файл: Міжпоколінна трансформація статевих ідеалів та стереотипів в українському суспільстві XX ст. (за матеріалами Слобідської України)