Харківський історичний музей

Воспоминания таможенного служащего как источник по истории таможенной службы досоветской России

Дейнеко Сергій Миколайович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2009

Шевченківські дні - 2009. Історія: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. — К., 2009. — С. 31-34.

Файл: Воспоминания таможенного служащего как источник по истории таможенной службы досоветской России