Харківський історичний музей

Соціальне забезпечення співробітників митної служби Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.). На прикладі Харківської митниці

Дейнеко Сергій Миколайович

Наукові статті 2008

Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків: Планета-Прінт, 2008. — Вип. 33. — С. 59-63.

Файл: Соціальне забезпечення співробітників митної служби Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.). На прикладі Харківської митниці