Харківський історичний музей

Рушники в поховальній обрядовості українців Слобожанщини

Сушко Валентина Анатоліївна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004

Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи. Матеріали міжнародної наукової конференції. 12-13 жовтня 2004 p. — Харків : ХДАК, 2004. — С. 219-220.

Файл: Рушники в поховальній обрядовості українців Слобожанщини