Харківський історичний музей

До проблеми зв’язку половецьких статуй і поховань пізніх кочівників (за матеріалами українського лісостепу)

Мельникова Аліна Олександрівна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010

Актуальні питания вітчизняної та світової історії. Збірник Всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2010 року. — Суми: Видавництво Сумського державного університету, 2010. — С. 35-39.

Файл: До проблеми зв’язку половецьких статуй і поховань пізніх кочівників (за матеріалами українського лісостепу)