Харківський історичний музей

Питання дослідження історії історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті (1888-1923 рр.) в історіографії радянського періоду

Конюшенко Юлія Анатоліївна

Наукові статті 2013

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: «Актуальні проблеми історії України». — Харків: НТУ «ХПІ». — 2013. — №25(998). — С. 59-63.

Файл: Питання дослідження історії історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті (1888-1923 рр.) в історіографії радянського періоду