Харківський історичний музей

Ліпна кераміка скіфського часу Дніпро-Донецького лісостепу: історія формування, систематизації та доля колекцій

Пеляшенко Костянтин Юрійович

Наукові статті 2013

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: «Актуальні проблеми історії України». — Харків: НТУ «ХПІ». — 2013. — №25(998). — С. 98-113.

Файл: Ліпна кераміка скіфського часу Дніпро-Донецького лісостепу: історія формування, систематизації та доля колекцій