Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Комплексы предсалтовского и раннесалтовского времени с территории Харьковской обл.

Аксьонов Віктор Степанович

Наукові статті 2012

Старожитності Лівобережного Подніпров’я. — Київ ; Полтава: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. — С. 32-50.

Файл: Комплексы предсалтовского и раннесалтовского времени с территории Харьковской обл.