Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Бронзовая фигурка хазарского времени из фондов Харьковского исторического музея

Хоружа Майя Володимирівна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004

VIII Сходознавчі читання А.Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2-3 червня 2004 р. — Київ, 2004. — С. 160-162.

Файл: Бронзовая фигурка хазарского времени из фондов Харьковского исторического музея