Харківський історичний музей

Бронзовая фигурка хазарского времени из фондов Харьковского исторического музея

Хоружа Майя Володимирівна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004

VIII Сходознавчі читання А.Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2-3 червня 2004 р. — Київ, 2004. — С. 160-162.

Файл: Бронзовая фигурка хазарского времени из фондов Харьковского исторического музея