Харківський історичний музей

Участь членів українських історико-філологічних товариств у виданні «Народної енциклопедії наукових та прикладних знань»

Конюшенко Юлія Анатоліївна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2006

Багаліївські читання в НУА: Прогр. і матеріали VII Багаліїв. читань, Харків, 7 листоп. 2006 р. — X.: Вид-во НУА, 2006. — Ч. 7: Д. І. Багалій про стан та шляхи розвитку української культури. — С. 80-82.

Файл: Участь членів українських історико-філологічних товариств у виданні «Народної енциклопедії наукових та прикладних знань»