Харківський історичний музей

Передумови виникнення історико-філологічних товариств в Україні в другій половині XIX століття

Конюшенко Юлія Анатоліївна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2007

Україна й світ: минуле, сучасне та майбутнє: Матеріали регіон, наук.-теор. конференції студ. та аспір. 24-25 квітня 2007 року. — Харків: НТУ «ХПІ», 2007. — С. 416-417.

Файл: Передумови виникнення історико-філологічних товариств в Україні в другій половині XIX століття