Харківський історичний музей

До питання про типологію поховань пізніх кочівників (за матеріалами середньої течії Сіверського Дінця)

Мельникова Аліна Олександрівна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012

Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України. Матеріали III Луганської міжнародної історико-археологічної конференції, присвяченої пам’яті С.Н. Братченка. — Луганськ: Видавничо-поліграфічний центр ТОВ «Елтон-2», 2012. — С. 449-453.

Файл: До питання про типологію поховань пізніх кочівників (за матеріалами середньої течії Сіверського Дінця)