Харківський історичний музей

Роль половецьких статуй як степових орієнтирів

Мельникова Аліна Олександрівна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010

Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 63-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 23 квітня 2010 p.).— X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. — С. 241-242.

Файл: Роль половецьких статуй як степових орієнтирів