Харківський історичний музей

Структура культурного шару пізньопалеолітичної пам’ятки біля с. Кам’янка на Харківщині

Сніжко Ірина Анатоліївна

Наукові статті 2011

Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» : збірник наукових статей. — Вип. 5 (7). — 2011. — С. 93-99.

Файл: Структура культурного шару пізньопалеолітичної пам’ятки біля с. Кам’янка на Харківщині