Харківський історичний музей

Просвітницько-пропагандистська діяльність історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті

Конюшенко Юлія Анатоліївна

Наукові статті 2009

Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків: Планета-Прінт, 2009. — Вип. 35. — С.165-167.

Файл: Просвітницько-пропагандистська діяльність історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті