Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Картографування явищ духовної та матеріальної культури українців Слобожанщини

Сушко Валентина Анатоліївна

Наукові статті 2007

Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. — Харків: Майдан, 2007. — Вип. 25-26. — С. 102-104..

Файл: Картографування явищ духовної та матеріальної культури українців Слобожанщини