Харківський історичний музей

Булацелівська та Волохоярська наступальні операції червоної армії (листопад - грудень 1941 р.)

Дейнеко Сергій Миколайович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2013

Актуальні проблеми регіональних досліджень Великої Вітчизняної війни : Матеріали Міжнародної наукової конференції (Харків, 20-21 вересня 2013 р.). — Харків : Колегіум, 2013. — C. 176-183.

Файл: Булацелівська та Волохоярська наступальні операції червоної армії (листопад - грудень 1941 р.)