Харківський історичний музей

Проблеми висвітлення історії Історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті (1888-1923) в дореволюційній історіографії

Конюшенко Юлія Анатоліївна

Наукові статті 2013

Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків : Колегіум, 2013. — Вип. 49. — С. 206-209.

Файл: Проблеми висвітлення історії Історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті (1888-1923) в дореволюційній історіографії