Харківський історичний музей

Исторический фестиваль «Игорев полк-2013»

Бадаєв Дмитро Володимирович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2013

Традиційна культура в умовах глобалізації: регіональні особливості та розвиток туризму : матеріали науково-практичної конференції (24-25 травня 2013 року). — Харків, 2013. — С. 12-18.

Файл: Исторический фестиваль «Игорев полк-2013»