Харківський історичний музей

Музеї м. Харкова як складові туристичної індустрії

Богданов Денис Валерійович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2013

Традиційна культура в умовах глобалізації: регіональні особливості та розвиток туризму : матеріали науково-практичної конференції (24-25 травня 2013 року). — Харків, 2013. — С. 19-21/

Файл: Музеї м. Харкова як складові туристичної індустрії