Харківський історичний музей

Художні твори Є. Г. Волошинова в колекції Харківського історичного музею

Михайловська Юлія Анатоліївна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014

Проблеми музеєзнавства, збереження та відновлення історичної пам’яті (до 85-річчя Харківської державної академії культури та 25-річчя відкриття першого в Україні музейного відділення ХДАК) : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф., 14-15 трав. 2014 р. — X. : ХДАК, 2014. — С. 48.

Файл: Художні твори Є. Г. Волошинова в колекції Харківського історичного музею