Харківський історичний музей

Десять років дослідження стоянки біля с. Кам'янка

Сніжко Ірина Анатоліївна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014

Проблемы истории и археологии Украины: Материалы IX Международной научной конференции (Харьков, 30-31 октября 2014 г.). — Х. : НТМТ, 2014. — С. 18-19.

Файл: Десять років дослідження стоянки біля с. Кам'янка