Харківський історичний музей

Григорій Сосідко – студент Харківського технологічного інституту та славетний воїн

Івченко Богдан Анатолійович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : тези доповідей Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 8-9 квітня 2014 р. — Х. : НТУ«ХПІ», 2014. — С. 59-60.

Файл: Григорій Сосідко – студент Харківського технологічного інституту та славетний воїн